Lees voor

Bestemmingsplan, inzage

In een bestemmingsplan beschrijft de gemeente de huidige en toekomstige situatie van een gebied. Het geeft ook aan waar plaats is voor winkels, horeca of woningen en welke grond bedoeld is voor wegen of parken.
De gemeente maakt de inspraakprocedure voor bestemmingsplannen bekend in de Ahrenberger, de Staatscourant, op de website van Ruimtelijke plannen en via deze website. De stukken liggen voor een periode van zes weken ter inzage. Tijdens deze periode kunt u de stukken op verzoek ook buiten kantooruren inzien of een mondelinge toelichting krijgen, en kunt u erop reageren.

Onderdelen bestemmingsplan

  • Een toelichting met de kenmerken van een wijk en wat de bedoelingen van de gemeente zijn met het gebied of de buurt.
  • De verbeelding (ook wel plankaart): een soort landkaart van het gebied.
  • Bestemmingsregels (ook wel voorschriften): wat voor soort bebouwing mag er plaatsvinden, hoe mag u deze bebouwing en de gronden gebruiken en hoe mag u bouwen (bijvoorbeeld de maximale hoogte of breedte van bouwwerken).

Onherroepelijk

  1. Stuur door
Stuur door
* = verplichte velden