Kadernota, begroting en jaarrekening

Op deze pagina vindt u alle documenten die te maken hebben met de financiën van de gemeente Doetinchem.

Begroting

Elk jaar stelt de gemeenteraad de begroting vast voor het komende jaar. In de begroting staat wat de plannen zijn en welke resultaten de raad wil behalen. Ook worden de plannen financieel vertaald.Download hier de geamendeerde begroting 2021

Klik op de afbeelding hiernaast om de geamendeerde begroting 2021 (pdf-bestand, 2,9 MB) te downloaden.

Leest u liever een beknopte weergave van de geamendeerde begroting 2021? Download dan de begroting 2021 in één oogopslag (pdf-bestand, 168 KB).

Jaarrekening

Jaarrekening 2019In de jaarrekening legt de gemeente verantwoording af over de uitvoering van de begroting.

Klik op de afbeelding hiernaast om de jaarrekening 2019 (pdf-bestand, 2,1 MB)  te downloaden.


KadernotaKadernota 2021

De kadernota is het kaderstellende visiedocument van de raad, dat de basis vormt voor de begroting van het volgende jaar.

Klik op de afbeelding hiernaast om de kadernota 2021 als pdf-bestand (572 KB) te downloaden.