Nieuws

 • Nieuw schoolgebouw voor Wilhelminaschool Overstegen

  (25-03-2021)

  De kogel is door de kerk: de Wilhelminaschool aan de Verdilaan in de wijk Overstegen krijgt een nieuw schoolgebouw. Het aantal leerlingen van de school is sterk gegroeid, het huidige schoolgebouw (bouwjaar 1974) biedt onvoldoende ruimte en voldoet niet meer aan de eisen van het huidige onderwijs. Het is de bedoeling dat ook kinderopvang Twinkel een plek krijgt binnen het nieuwe gebouw. De verwachting is dat het nieuwe gebouw rond de zomervakantie 2023 wordt opgeleverd.

 • Gratis sporten voor jongeren!

  (24-03-2021)

  Jongeren tussen de 12 en 17 jaar kunnen tot en met 30 april nog gratis sporten met #DTCCHILL. Met uitdagende sporten als freerunning, boksen, streetdance, voetbal en crossfit komt úw kind toch ook van de bank?

 • Maatregelen tegen corona blijven gelden (persconferentie 23 maart 2021, 19.00 uur)

  (23-03-2021)

  De besmettingen met het coronavirus nemen toe. Het aantal coronapatiënten op de intensive care (ic) stijgt. De derde golf begint zichtbaar te worden. Daarom wordt het huidige pakket maatregelen verlengd. Eén maatregel wordt iets aangepast: vanaf 31 maart gaat de avondklok een uur later in; om 22.00 uur. Daarnaast kijkt het kabinet naar het gebruik van zelftesten in het onderwijs. Voor het hoger onderwijs is het streven dat studenten straks weer 1 dag per week les op locatie kunnen volgen. Dit kan op zijn vroegst 26 april.

 • Omgevingswet in Doetinchem: hoe gaat het verder met de omgevingsvisie?

  (23-03-2021)

  In gemeente Doetinchem bereiden we ons al een tijd voor op de Omgevingswet die op 1 januari 2022 van kracht wordt. In dit artikel leest u hoe we - mede met uw inbreng in de deelvisies - verder werken aan een omgevingsvisie voor Doetinchem. 

 • Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon voor Doetinchemse held Wesley Haverdil

  (23-03-2021)

  Vrijdag 19 maart 2021 ontving Wesley Haverdil uit Doetinchem de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon. Hij ontving deze belangrijkste Nederlandse onderscheiding voor dappere daden voor het redden van mevrouw Dana Bosman. Hij wist haar op 19 november 2020, met gevaar voor eigen leven, van de spoorbaan aan de C. Missetstraat/Havenstraat te trekken, vlak voordat er een trein aankwam.

 • Wilt u als ondernemer maatschappelijke impact maken? Move2Social Achterhoek helpt!

  (23-03-2021)

  In het voorjaar start de eerste editie Move2Social Achterhoek. Bent u een ondernemer die maatschappelijke impact maakt, maar kunt u hier wel hulp bij gebruiken? Dan kan Move2Social Achterhoek voor u de oplossing zijn. Startende maatschappelijk ondernemers of gevestigde maatschappelijk ondernemingen worden door Move2Social Achterhoek ondersteund, met als doel om hun maatschappelijke bedrijfsidee een vliegende start te geven of om hun bestaande onderneming duurzaam te laten groeien. Ondernemers kunnen zich vanaf nu inschrijven om kans te maken op deelname aan het programma dat in het voorjaar zal starten.

 • Tegemoetkoming voor betaling van noodzakelijke kosten in coronatijd

  (17-03-2021)

  Inwoners van de gemeenten Aalten en Doetinchem, die door corona een groot deel van hun inkomen zijn kwijtgeraakt, kunnen een beroep doen op de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Voor de gemeenten Aalten en Doetinchem wordt de regeling uitgevoerd door Laborijn.

 • Nieuw gebouw voor Wilhelminaschool

  (17-03-2021)

  De Wilhelminaschool aan de Verdilaan (in de wijk Overstegen in Doetinchem) heeft een nieuw gebouw nodig. Het aantal leerlingen van de school blijft groeien. Het huidige schoolgebouw (bouwjaar 1974) heeft onvoldoende ruimte en voldoet niet meer aan de eisen die het onderwijs tegenwoordig stelt. Het is de bedoeling dat ook kinderopvang Twinkel een plek krijgt binnen het nieuwe gebouw. Het nieuwe evangelisch christelijk kindcentrum biedt onder andere opvang en onderwijs voor kinderen van 0 t/m 13 jaar. De verwachting is dat het nieuwe gebouw rond de zomervakantie van 2023 wordt opgeleverd.

 • Zonnepark Europaweg in beweging

  (16-03-2021)

  Op de hoek van Europaweg en Sicco Mansholtweg in de wijk Dichteren komt het eerste Doetinchemse zonnepark te liggen. Coöperatie Zonneklaar gaat dit park met ondersteuning van Agem aanleggen en u kunt daaraan meedoen. 

 • Om- of bijscholen met het Achterhoeks Talentenfonds Op IJver

  (16-03-2021)

  De officiële start van het Achterhoeks Talentenfonds Op IJver in maart 2021 komt precies op het goede moment: midden in de coronacrisis en bij een stijgende werkloosheid. Het fonds geeft werknemers, werkzoekenden en zzp’ers die geen toegang tot scholing hebben, de kans om her- of bij te scholen in sectoren waar werk is.

 • ‘De Rondkomers’ organiseert Doetinchemse Week van het geld

  (16-03-2021)

  De week van 22 maart 2021 is de Week van het geld! Een week georganiseerd door Wijzer in geldzaken om kinderen en jongeren al op vroege leeftijd te leren hoe zij met geld moeten omgaan. Dit jaar is het thema ‘Goed omgaan met geld is goud waard’. De Doetinchemse Week van het geld heeft twee ambassadeurs: Graafschap-speler Jordy Tutuarima en voetbalster van het Nederlands elftal Siri Worm.

 • Herdenking bombardementen Doetinchem via livestream

  (16-03-2021)

  Op zondag 21 maart herdenkt gemeente Doetinchem de bombardementen op de stad van 19, 21 en 23 maart 1945. Hierbij vielen naar schatting 140 doden en werd vrijwel het gehele centrum van de stad weggevaagd. Vorig jaar werd de herdenking vanwege corona beperkt tot het luiden van de klokken. Dit jaar is gekozen voor herdenking in de vorm van een livestream vanuit de Catharinakerk. 

 • Nieuwe woonwijk voor Doetinchem: Wijnbergen De Kwekerij

  (11-03-2021)

  Deze week heeft het college van b&w het structuurontwerp voor Wijnbergen De Kwekerij vastgesteld. Hiermee is de basis gelegd voor een nieuwe, groene woonwijk met 150 tot 200 woningen. In het ontwerp worden de aanwezige landschappelijke waarden nadrukkelijk gerespecteerd. De Kwekerij wordt een wijk met veel groen, natuur, groene daken en zonnepanelen, waarin ruimte is voor vernieuwende manieren van inrichten en beheren van de openbare ruimte.

 • Doetinchem zet in op maximaal hergebruik van afval met vernieuwd brengpunt en circulair ambachtscentrum

  (10-03-2021)

  De Doetinchemse berg restafval die jaarlijks verbrand wordt moet kleiner. Daar zet gemeente Doetinchem met het grondstoffenplan voor de komende vier jaar fors op in. Het verbanden van restafval wordt steeds duurder en dus is het van groot belang dat zoveel mogelijk afval wordt hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Onderdeel van het plan is dat het brengpunt van uitvoeringspartner Buha een update krijgt en de realisatie van een bijbehorend ‘circulair ambachtscentrum’ verder vormgegeven wordt. Het college heeft op 9 maart 2021 groen licht gegeven voor dit plan. Op 29 april neemt de gemeenteraad een besluit.

 • Verdere verruiming lockdown nog niet verantwoord (persconferentie 8 maart 2021, 19.00 uur)

  (08-03-2021)

  Nog steeds raken te veel mensen besmet met het coronavirus. Ook de druk op ziekenhuizen is nog te hoog. Daarom gaat het kabinet nu niet verder versoepelen, dat zou niet verantwoord zijn. We houden vast aan de maatregelen waarvan we zien dat ze werken. Wel worden er kleine correcties gedaan op een aantal al bestaande maatregelen. Ook kijkt het kabinet vooruit. Vanaf 31 maart is er mogelijk meer ruimte voor versoepeling. Alleen als de cijfers het toelaten, kunnen bijvoorbeeld de terrassen en winkels open onder strikte voorwaarden.

 • Basisvaardigheden volwassenen verbeteren met het Graafschap College

  (04-03-2021)

  De gemeenten in de Achterhoek werken samen met het onderwijs, werkgevers, bibliotheken en taalhuizen aan het verbeteren van basisvaardigheden van volwassenen in de Achterhoek. Mensen die goed kunnen lezen, schrijven, rekenen en met een computer om kunnen gaan, hebben bijvoorbeeld meer kans op de arbeidsmarkt. Daarom hebben de samenwerkende partijen vorig jaar het regionale actieplan ‘Laaggeletterdheid 2021 - 2024’ vastgesteld. Na het doorlopen van een aanbestedingsprocedure is het Graafschap College met ingang van 1 april 2021 (opnieuw) benoemd tot aanbieder van de opleidingen, trainingen en cursussen aan volwassenen.

 • Regels voor kamerverhuur

  (04-03-2021)

  Kamerverhuur is op dit moment niet toegestaan in onze gemeente. We merken wel dat het voorkomt en dat er behoefte aan is. Daarom willen we duidelijke regels hebben over kamerverhuur. Hierover zijn we in overleg gegaan met de gemeenteraad.

 • Extra steun voor verenigingen, stichtingen en (horeca-)ondernemers

  (04-03-2021)

  Ook in 2021 krijgen maatschappelijke organisaties (verenigingen, stichtingen, en dergelijke) en (horeca-)ondernemers die het moeilijk hebben door corona extra (financiële) hulp van gemeente Doetinchem. Bestaande ondersteunende maatregelen uit 2020 worden uitgebreid. Op donderdag 25 maart stelt de gemeenteraad de definitieve invulling van de regelingen vast.

 • Hennepkwekerij opgerold en drugspand gesloten

  (03-03-2021)

  Een woning aan de Weustenstraat en een pand aan de Dr. Huber Noodstraat in Doetinchem zijn op 3 maart op last van de burgemeester voor 3 maanden gesloten. Aan de Dr. Huber Noodstraat werd een hennepplantage opgerold; in de woning aan de Weustenstraat werd een grote hoeveelheid softdrugs aangetroffen.

 • Achterhoeks Woonwensen- en Leefbaarheidsonderzoek

  (03-03-2021)

  Zo’n 40.000 Achterhoekers van 18 jaar en ouder ontvangen in deze eerste week van maart een uitnodigingsbrief. Daarin worden zij gevraagd om mee te doen aan het Achterhoeks Woonwensen- en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO). Het gaat hierbij om een steekproef onder de Achterhoekse bevolking. De uitkomsten helpen om plannen goed af te stemmen op de behoeftes van inwoners en betere beslissingen te nemen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door bureau Moventem in opdracht van 8RHK ambassadeurs.

 • Doetinchem en Aalten stimuleren parttime werken in bijstand

  (03-03-2021)

  In opdracht van gemeente Doetinchem en gemeente Aalten gaat Laborijn parttime werken in de bijstand stimuleren. Doetinchem en Aalten hebben de opdracht gegeven een pilot in de vorm van een impulsregeling te starten. Deze regeling maakt het aantrekkelijker voor mensen in de bijstand om, binnen hun mogelijkheden, parttime te gaan werken. Door toe te treden tot de arbeidsmarkt kunnen zij wat extra inkomsten verdienen, bovenop de bijstandsuitkering. 

 • ZEG Achterhoek: Help jongeren te werken aan hun toekomst

  (03-03-2021)

  ZEG Achterhoek is hét startpunt voor jongeren uit de regio die willen leren, werken of een steuntje in de rug nodig hebben. Jongeren tussen de 16 en 27 jaar worden bovenmatig getroffen door de coronacrisis. Veel van hen zijn veerkrachtig en flexibel, maar er is ook een groep die het moeilijk heeft. Daarom is ZEG Achterhoek actueler dan ooit. Dit online platform is er om jongeren verder te helpen, juist nu ze de hulp extra nodig hebben. 

 • Achterhoeks Woonwensen- en Leefbaarheidsonderzoek van start

  (25-02-2021)

  Hoe ervaart u het leven in de Achterhoek? Welke woonwensen hebben starters en ouderen op de woningmarkt? Waarmee moet rekening worden gehouden bij nieuwbouw? Allemaal vragen die aan bod komen in het Achterhoeks Woonwensen- en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO).

 • Wie betrek ik bij mijn plannen?

  (23-02-2021)

  Iedere inwoner heeft weleens een plan. Dat kan gaan om het bouwen van een garage bij een woonhuis of het organiseren van een festival in de wijk. Bijna altijd heeft een plan direct of indirect effect op omwonenden. Daarom is het belangrijk hen op tijd bij de plannen te betrekken. Dit noemen we participatie. Gemeente Doetinchem helpt u op weg en heeft alle benodigde informatie voor u verzameld op www.doetinchem.nl/ikhebeenplan

 • Zeg nee tegen criminele investeerders

  (09-02-2021)

  Veel ondernemers hebben (grote) financiële problemen door de coronacrisis. Daarom is het juist nu voor criminelen interessant om in een noodlijdende onderneming te investeren. Ze bieden ondernemers in nood een ‘reddingsplan’ met snel contant geld, wat aantrekkelijk lijkt, maar waaruit het vervolgens lastig ontsnappen is. Denk hierbij aan geldbedragen in ruil voor het ter beschikking stellen van bedrijfsruimten, uw diensten, uw voertuig of zelfs uw onderneming.

 • Met ZOOV Op Maat naar een vaccinatielocatie

  (16-02-2021)

  Het vaccineren van thuiswonende 60-plussers tegen COVID-10 is gestart. 60-plussers die mobiel zijn moeten hiervoor naar een centrale vaccinatiepost. Er is nu een post in Apeldoorn en één in Doetinchem.

 • Wethouder Frans Langeveld: ‘Een gemeente voor iedereen’

  (12-02-2021)

  Gemeente Doetinchem vindt het belangrijk dat iedereen in gemeente Doetinchem kan zijn wie hij of zij wil zijn. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders op dinsdag 9 februari het Plan van Aanpak ‘diversiteit’ vastgesteld. Dit plan richt zich op meer bewustwording op het gebied van diversiteit en op een samenleving waarin mensen oog hebben voor elkaar en begrip tonen voor elkaar.

 • Nieuw systeem voor straatverlichting in Doetinchem

  (09-02-2021)

  De straatverlichting in gemeente Doetinchem krijgt, net als in andere Gelderse gemeenten, een nieuw besturingssysteem. De komende weken test netbeheerder Liander in samenwerking met Buha dit nieuwe systeem in onze gemeente.

 • Situatie rondom corona blijft ernstig, lockdown wordt verlengd (persconferentie 2 februari 2021, 19.00 uur)

  (02-02-2021)

  Het aantal besmettingen per dag neemt af en ook in het ziekenhuis wordt het langzaam iets minder druk. Maar nieuwe varianten van het coronavirus winnen snel terrein in Nederland. Dat is zorgelijk, want die varianten zijn besmettelijker en kunnen leiden tot een nieuwe golf van besmettingen.

 • #DTC CHILL voor jongeren tussen de 12 en 17 jaar

  (02-02-2021)

  Een aantal samenwerkende partners rondom jeugd organiseert een supertof programma voor jongeren tussen de 12 en 17 jaar vanaf aanstaande vrijdag. Want….vervelen is vervelend. Zeker nu er door corona voor jongeren in deze leeftijd minder te doen is.

 • Online dialoogsessie voor inwoners over duurzame energie

  (02-02-2021)

  Wat vindt u als inwoner belangrijk bij het opwekken van duurzame energie in de Achterhoek? Denk mee over de keuzes die de regio Achterhoek hierover moet maken! Meld u aan voor één van de online dialoogsessies op woensdag 10 februari of donderdag 11 februari 2021 van 19.30 tot 21.30 uur.

 • Digitale informatiebijeenkomst Europaweg op 16 februari

  (02-02-2021)

  Graag nodigen wij u uit voor een digitale informatiebijeenkomst op dinsdag 16 februari over de verdubbeling van de Europaweg. Tijdens een livestream kunt u een presentatie volgen van aannemerscombinatie Hoornstra Infrabouw - NTP. U krijgt dan informatie onder andere over de werkzaamheden, de faseringen en de omleidingen.

 • Gemeente Doetinchem start online ondernemerspanel

  (28-01-2021)

  Gemeente Doetinchem wil optimaal in kunnen spelen op de belangen van haar ondernemers. Daarom introduceert zij een online ondernemerspanel. Alle ondernemers uit gemeente Doetinchem, ook de zelfstandigen zonder personeel, kunnen zich hiervoor aanmelden.

 • Start vaccineren in Doetinchem op 4 februari

  (27-01-2021)

  Op donderdag 4 februari start de GGD Noord- en Oost-Gelderland met het vaccineren tegen het coronavirus vanuit Doetinchem. Dit is de tweede vaccinatielocatie in de regio. Op korte termijn wordt ook in Harderwijk een vaccinatielocatie geopend.

 • Subsidie voor duurzame energie en energiebesparing

  (27-01-2021)

  Met ingang van 2021 kunnen woningeigenaren en zakelijke gebruikers subsidie aanvragen voor maatregelen die het energieverbruik fors terugdringen. Dit kunnen isolatiemaatregelen bij woningen zijn, maar ook de aanschaf van bijvoorbeeld een warmtepomp of zonneboiler of aansluiting op een warmtenet. De subsidie wordt landelijk verstrekt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en is beschikbaar tot in ieder geval 31 december 2026.

 • Lockdown verder aangescherpt vanwege zorgen om nieuwe virusvarianten (persconferentie kabinet 20 januari 2021)

  (20-01-2021)

  Het kabinet maakt zich grote zorgen om Britse variant van het coronavirus, die nog besmettelijker is dan het virus dat we al kennen. Daarnaast zijn er andere varianten van het virus waar zorgen over bestaan. Er zijn extra maatregelen nodig om die nieuwe varianten van het virus onder controle te krijgen. Daarom is het voornemen van het kabinet om binnen enkele dagen na instemming van de Tweede Kamer een avondklok in te voeren. Bovendien scherpt het kabinet het advies voor bezoek aan: ontvang maximaal één persoon van 13 jaar of ouder per dag en ga maximaal één keer per dag ergens op bezoek. Ook worden extra beperkingen ingevoerd om het aantal internationale reisbewegingen tegen te gaan.

 • Is uw kinderopvangtoeslag stopgezet tussen 2005 en 2019 en weet u niet waarom?

  (20-01-2021)

  Het aantal ouders dat is getroffen door het onterecht stopzetten van de kinderopvangtoeslag is hoger dan eerder gedacht. Mogelijk 20.000 ouders in Nederland moeten gecompenseerd worden voor het onterecht intrekken van de kinderopvangtoeslag. Ouders werden onterecht aangemerkt als fraudeur en kwamen in grote problemen.

 • Aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2021

  (19-01-2021)

  Eind januari worden de aanslagbiljetten gemeentelijke belastingen verstuurd. Op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen staan de belastingen die u moet betalen. Bent u eigenaar van een woning/niet-woning, gebruiker van een huurwoning of gebruiker van een niet-woning? Dan staat de WOZ-waarde ook op het aanslagbiljet.

 • Ontdek Iseldoks nu ook digitaal!

  (12-01-2021)

  Heeft u de wandelroute door Iseldoks in de laatste twee weken van december gemist? Niets aan de hand! Want u bekijkt de video’s nu ook via de website www.iseldoks.nl/wandelroute.

 • Geboorten en babynamen

  (12-01-2021)

  In 2020 zijn er in gemeente Doetinchem 468 baby’s geboren: 222 jongetjes en 246 meisjes.

 • Iedereen in Doetinchem kan meedoen!

  (11-01-2021)

  Het is (weer) mogelijk om u aan te melden voor het Meedoenarrangement 2021. Het Meedoenarrangement is een voorziening van gemeente Doetinchem, die burgers met een minimuminkomen de gelegenheid geeft om mee te doen. De voorziening bestaat uit een puntenbudget dat ingezet kan worden voor sport en cultuur, educatie, ontspanning en creativiteit.

 • Invoering Toeristenbelasting

  (05-01-2021)

  Gemeente Doetinchem besteedt momenteel jaarlijks circa € 300.000 aan vrijetijdseconomie. Dit zijn uitgaven voor recreatie en toerisme, voor de uitvoering van de vrijetijdsagenda voor de Achterhoek en het budget Innovatie Recreatie en Toerisme. Omdat toeristen hiervan profiteren heeft de gemeenteraad van Doetinchem op 17 december 2020 besloten om vanaf 2021 toeristenbelasting in rekening te brengen.

 • Nieuwjaarstoespraak burgemeester Mark Boumans (4 januari 2021)

  (05-01-2021)

  Beste Doetinchemmers, inwoners van Wehl en Gaanderen,

  Dit is raar, me tijdens deze nieuwjaarstoespraak tot u te moeten richten via een camera en videoscherm. Liever had ik u vandaag gewoon een hand gegeven, schouderklopjes uitgewisseld en net als vorig jaar in de theaterzaal van Amphion deze woorden uitgesproken, zodat ik direct uw reactie had kunnen zien en horen. Ik mis recepties, ik mis openingen, borrels, spontane gesprekken. Ik mis u.

 • Nieuwbouw Slingeland Ziekenhuis stap dichterbij

  (04-01-2021)

  Met de aankoop van de woonboerderij en bijbehorende gronden aan de Kemnaderallee 5/5a is de nieuwbouw van Slingeland Ziekenhuis een stap dichterbij gekomen. De gemeente heeft dit, voor de planontwikkeling belangrijke, perceel in goed overleg met de huidige eigenaren aangekocht.