Laborijn

Coronacrisis:

Laborijn is de uitvoeringsorganisatie van de Participatiewet en de Wsw voor de gemeenten Doetinchem en Aalten en de Wsw voor de gemeenten Montferland en Oude IJsselstreek.

Bij Laborijn geloven wij dat meedoen gelukkig en gezond maakt. Meedoen op je eigen niveau, maar wel in je volle kracht. Of het nu gaat om werk bij een reguliere werkgever, om een leertraject, om een beschutte werkplek of om een andere vorm van ‘meedoen’, bijvoorbeeld met vrijwilligerswerk...wij geloven dat er geen betere manier is om een waardevol leven te leiden

Werken aan werk

Onze doelstelling is dat iedere inwoner naar vermogen deelneemt aan de samenleving, bij voorkeur via betaald werk en als dit (nog) niet mogelijk is door (maatschappelijke) participatie. Ons principe is: werk (of opleiding) boven uitkering. Inwoners die zich melden voor een Participatiewet-uitkering, krijgen direct een werkintake. Dit korte onderzoek noemen wij screening. Wij helpen inwoners zo snel mogelijk met het vinden van een (nieuwe) baan. Zo voorkomen wij dat zij onnodig of te lang gebruik maken van een uitkering

Voor een brede doelgroep

Laborijn is een participatiebedrijf dat zich volledig richt op ‘inwoner & werk’ in alle mogelijke stadia: van mensen die werkzoekend zijn en relatief snel weer aan het werk kunnen, tot zij die alleen op een beschutte werkplek kunnen functioneren. Daartussenin zit de groep voor wie werk nog een stap te ver is en die om welke reden dan ook begeleiding nodig heeft. Deze groep krijgt ondersteuning met een re-integratietraject of begeleiding naar een vorm van (maatschappelijke) participatie

Expert in ons werk

Met onze ervaring en expertise bedienen we onze brede doelgroep. We leveren maatwerk op zeer diverse gebieden: van screening tot het toekennen en betalen van uitkeringen, van het uitstippelen en begeleiden van re-integratietrajecten en het proces rondom detacheren tot het opstellen van Individuele Ontwikkelingsplannen en het bieden van jobcoaching. In onze eigen Werkleercentra leren inwoners werknemers- en vakvaardigheden. Voor inwoners die niet in staat zijn loonvormende arbeid te verrichten, creëren wij beschutte werkplekken, bij voorkeur bij reguliere werkgevers. Om expert te zijn en te blijven, investeren wij in onze Laborijners. Zo certificeren wij onze jobcoaches en inkomensconsulenten. Anderen krijgen een training of volgen een opleiding. Wij zorgen voor een prettige en veilige werkomgeving voor iedereen die bij ons werkt

Meerwaarde voor gemeenten en werkgevers

Een groot deel van onze doelgroep wordt (tijdelijk) gedetacheerd en vindt op die manier uiteindelijk een reguliere baan. Onze relatie met het Werkgeversservicepunt Achterhoek en met werkgevers waar onze Wsw´ers zijn gedetacheerd, is daarom heel belangrijk. Zo zijn onze jobcoaches regelmatig op de werkvloer aanwezig om inwoners on-the-job te begeleiden. Ook onze gemeenten willen we meerwaarde bieden. Bijvoorbeeld door onze kennis en expertise in te zetten bij beleidsontwikkeling en door een samenwerkingspartner te zijn binnen het brede sociale domein in elk van onze gemeenten

Samen

Wij maken graag gebruik van initiatieven die in de samenleving en door gemeenten al zijn opgezet. Zo werken wij samen met de aanspreekpunten in wijken en dorpen, projecten voor vrijwilligerswerk en maatschappelijke participatie, vertegenwoordigers en organisaties in het sociale domein, zoals Elver, Estinea, Zozijn, woningcorporaties en onderwijsorganisaties. Maar ook met de Sociale Raad en participatieraden werken we samen. Die samenwerking gebeurt op alle niveaus; van bestuurlijk, management en bijvoorbeeld beleid tot uitvoerend