Bestemmingsplannen

In de gemeente Epe worden veel plannen gemaakt die invloed hebben op de (openbare) ruimte. Dit wordt onder andere gedaan met bestemmingsplannen.

De bestemmingsplannen staan op deze pagina per dorp gerangschikt. Er is een aparte rubriek voor het buitengebied (landgoederen, etcetera). Sinds enkele jaren worden de nieuwe bestemmingsplannen ontsloten via www.ruimtelijkeplannen.nl. Wilt u hier meer over weten, dan verwijzen wij u naar procedure bestemmingsplan.

De bekendmakingen (publicaties) van bestemmingsplannen of omgevingsvergunningen kunt u onder bekendmakingen terugvinden.