Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022

Hieronder vindt u de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen gehouden op 14,15 en 16 maart 2002

In de openbare zitting van het centraal stembureau op 21 maart 2022 is de verkiezingsuitslag officieel vastgesteld.

Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gemeenteraad

Verkiezingsuitslag Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022

Uitslagen op kandidaats- en stembureauniveau

Proces-verbaal en uitkomsten vervroegd stemmen 14 maart 2022

Proces-verbaal en uitkomsten vervroegd stemmen 15 maart 2022

Proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen bij het experiment met een centrale stemopneming)

Telling per stembureau 16 maart 2022