Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Wat is de gemeenteraad? / Raadslid: iets voor mij?

Raadslid: iets voor mij?

Burgemeester Koos Janssen: “In maart 2014 kiezen we met z’n allen weer de raadsleden die namens ons belangrijke beslissingen over Zeist mogen nemen. Over wonen, verkeer, werk, welzijn, cultuur: noem maar op. Daarvoor hebben we gedreven en verstandige volksvertegenwoordigers nodig. Gelukkig hebben we die ook, maar de politieke partijen in onze raad zijn continu op zoek naar nog méér goede mensen om op hun kieslijst te zetten.” Hier leest u meer over wat het betekent om raadslid te zijn.

Vier redenen om raadslid te worden

 1. “ik wil een steentje bijdragen aan de ontwikkeling van de Zeister samenleving”
 2. “ik denk dat het beter kan”
 3. “ik wil nieuwe dingen leren, ik wil mezelf ontwikkelen”
 4. “ik wil nieuwe mensen ontmoeten en mijn netwerk uitbreiden”

Wat doet een raadslid? 

Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De gemeenteraad bestaat uit raadsleden die zijn verdeeld in fracties. Een fractie is een groep raadsleden van één politieke partij en kan ook bestaan uit één raadslid. De gemeenteraad heeft drie rollen:

 1. Raadsleden zijn volksvertegenwoordigers. Ze gaan op zoek naar wat er leeft in Zeist en wegen die informatie mee in hun raadswerk.
 2. De raad stelt de kaders voor het beleid van de gemeente. Binnen die kaders verzorgt het college van burgemeester en wethouders het dagelijks bestuur van Zeist.
 3. De raad controleert de uitvoering door het college van burgemeester en wethouders.

Een raadslid stemt mee over alle besluiten van de gemeenteraad. Daarnaast kan een raadslid mee bepalen wat er wordt besloten door:

 • deel te nemen aan het debat over de voorstellen
 • zelf voorstellen te doen
 • wijzigingsvoorstellen te doen
 • gericht vragen te stellen aan het college of de burgemeester

Als raadslid kunt u een beroep doen op de raadsgriffie voor ondersteuning van uw werkzaamheden.

Wat moet een raadslid kunnen?

Een raadslid moet een beetje een duizendpoot zijn: hij of zij moet goed overweg kunnen met vele soorten mensen,makkelijk contacten leggen, goed kunnen samenwerken, snel stukken kunnen doorgronden, goed kunnen debatteren, compromissen kunnen sluiten. Om maar een paar dingen te noemen.

Hoe wordt u raadslid?

Om raadslid te worden moet u in de gemeente Zeist wonen, ouder zijn dan achttien jaar en u mag niet zijn uitgesloten van het kiesrecht. U kunt zelf een politieke partij oprichten, maar u kunt zich natuurlijk ook als lid aanmelden bij een bestaande politieke partij. Iedere politieke partij kent haar eigen werkwijze en voorwaarden. Het bestuur van de partij beslist uiteindelijk wie er in welke volgorde op de kieslijst komt te staan. Als u ook een plek op de lijst krijgt, is het vervolgens afwachten of uw partij voldoende stemmen krijgt bij de gemeenteraadsverkiezingen. Naast raadsleden kennen de fractie ook fractieassistenten. Dat zijn een soort ”hulpraadsleden” die meevergaderen met de fractie en deel mogen nemen aan de Ronde Tafel en het Debat. Dit kan een opstap zijn naar het raadslidmaatschap.

Hoeveel tijd kost het?

Het raadswerk is geen voltijdbaan, maar kost uiteraard wel de nodige tijd: ongeveer16 uur per week, zo blijkt uit onderzoek.

Een raadslid is volksvertegenwoordiger, dus het onderhouden van contacten met de inwoners en ondernemers van Zeist is een kerntaak. Een raadslid legt daarom bijvoorbeeld werkbezoeken af, gaat in gesprek met (groepen) mensen en is in het algemeen bereikbaar voor de Zeistenaren.

Naast het contact met de samenleving, vragen ook vergaderingen de aandacht. Onze raad vergadert als volgt. Een vergadercyclus start met een vergadering waarin de raad wordt geïnformeerd door belanghebbenden (de zogeheten ‘Ronde Tafel’), dan een vergadering waarin de raad debatteert (het ‘Debat’), en tot slot de vergadering waarin de raad besluit. Telkens ligt er een week tussen, waarin de fracties vergaderen. De vergaderingen zijn bijna allemaal ‘s avonds. Elders op deze site vindt u meer informatie over de Zeister vergadercyclus.

Wat levert het op?

Natuurlijk geeft het voldoening om een bijdrage te leveren aan het besturen van de gemeente. Maar raadsleden ontvangen ook vergoeding en onkostenvergoeding. In Zeist bedraagt die in totaal ongeveer € 1600 (bruto) per maand. Daarnaast zijn er voor raadsleden en fractieassistenten ook faciliteiten zoals het gebruik van een tablet computer en opleidingsmogelijkheden.

Wilt u meer weten? Hier wat interessante links:

 • Rechts op dit scherm ziet u onder ‘Handige pagina's’ meer informatie over de gemeenteraad.
 • http://www.ikraadslid.nl/   – deze site is ontwikkeld door het ProDemos. ProDemos is een landelijke, niet-partijgebonden organisatie, die burgers informeert over de democratische rechtsstaat. Op deze site kunt u een test doen om te kijken of het raadslidmaatschap iets voor u is.
 • http://www.raadslid.nu/   – deze site is ontwikkeld door de Nederlandse vereniging voor raadsleden. Op deze site kunt u meer informatie vinden over het raadslidmaatschap en blijft u op de hoogte van de laatste nieuwtjes. 
 • Film over de totstandkoming van een raadsbesluit.
 • Film met uitleg over de gemeente en gemeenteraad


Uitgelicht

Gemeente Zeist


Zoeken