Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsstukken 2010 en ouder / Agenda's Ronde Tafel, Debat en Raad / 2010 / 27 april: Agenda raadsvergadering

27 april: Agenda raadsvergadering

Gemeente Zeist  

Aan

:

De leden van de raad

Van

:

drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter

Telefoon

:

(030) 6987587

Documentreferentie

:

10RAAD0190

Vergadering

:

Raad

Vergaderdatum

:

27 april 2010

Plaats

:

Raadszaal, gemeentehuis

Aanvang

:

19.30 uur

 

________________________________________________________________________________1.

Opening en vaststelling agenda


2.

Vaststellen van diverse verslagen:

 

-

Besluitenlijst raad 30 maart 2010

10RAAD0160

 

-

Beknopt verslag van Het Debat over Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Zeist centrum e.o.

10RAAD0189

 

-

Beknopt verslag van Het Debat over het Milieuprogramma 2010

10RAAD0188


-

Beknopt verslag van Het Debat over Interactief werken gemeente Zeist: 'Samen door interactie'

10RAAD0187

3.

Lijst van ingekomen stukken

10RAAD0179

4.

Vaststelling van de Nota van uitgangspuntennotitie bestemmingsplan Zeist centrum e.o.

10RAAD0017

5.

Vaststelling van het Milieuprogramma 2010

10RAAD0047

6.

Aankondiging onderzoek Rekenkamercommissie naar de kaderstellende rol van de raad in grote projecten en benoeming wisselspeler voor dit onderzoek

10RAAD0113

7.

Interactief werken gemeente Zeist: 'Samen door interactie'

10RAAD0115

8.

Verzamelvoorstel begrotingswijziging

10RAAD0174


-

BGW 2010024: Terugdraaien afgesloten kredieten onderwijshuisvesting-

BGW 2010039: Verwerking van de door de raad aangenomen

amendementen


 

-

BGW 2010046: Budget voor toezicht en handhaving kinderopvang

 

9.

Uitbreiding urnentuin Algemene Begraafplaats Zeist

10RAAD0161


10.

Afscheid vertrekkende wethouders

 

11.

Debat over het coalitieakkoord 2010-2014

 

10RAAD0190

12.

Benoeming wethouders

 


a.

Onderzoek door Commissie 'Benoembaarheid Wethouders' t.b.v. de benoeming van de nieuwe wethoudersb.

Benoeming van de nieuwe wethouders door middel van schriftelijke stemming door de raad en aanvaarding van de benoeming door de wethoudersc.

Installatie nieuwe wethouders door afleggen van de eed of uitspreken van de verklaring en belofte


13.

Toelating en installatie nieuw benoemde raadsleden

 


a.

Installatie commissie van onderzoek geloofsbrieven t.b.v. de installatie van nieuw benoemde raadsleden wegens de benoeming van wethouders komend uit de raad van Zeistb.

Onderzoek van de geloofsbrieven van de nieuw benoemde raadsledenc.

Instemmen met de toelating door de raad van de nieuw benoemde raadsledend.

Installatie van de nieuw benoemde raadsleden door het afleggen van de eed of het uitspreken van de verklaring en belofte


14.

Voorstel tot benoeming en aanwijzing van leden in algemene besturen van gemeenschappelijke regelingen, leden Rekenkamercommissie, voorzitters en plaatsvervangende voorzitters raadscommissies

10RAAD0186

 

a.

Installatie commissie van stemopneming

 


b.

Schriftelijke stemming

 


c.

Vaststellen uitslag


15.

Sluiting


Uitgelicht

Gemeente Zeist


Zoeken