Direct naar hoofdmenu / zoekveld

29 juni: Agenda raad

Gemeente Zeist                                                                                                                     GEWIJZIGD

Aan

:

De leden van de raad

Van

:

drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter

Telefoon

:

(030) 6987587

Documentreferentie

:

10RAAD0376

Vergadering

:

Raad

Vergaderdatum

:

29 juni 2010

Plaats

:

Raadszaal, gemeentehuis

Aanvang

:

19.30 uur

________________________________________________________________________________


1

Opening en vaststelling agenda


2

Vaststellen van diverse verslagen:


-

Besluitenlijst raad 01 juni 2010

10RAAD0259


-

Beknopt verslag van Het Debat d.d. 15 juni over Bestemmingsplan De Clomp en Bijdragen haalbaarheid De Clomp

10RAAD0274


-

Beknopt verslag van Het Debat d.d. 2 juni over de Voorjaarsnota

10RAAD0273

3A

Lijst van ingekomen stukken en mededelingen

10RAAD0275

3B

Mondeling te beantwoorden vragen van het CDA over de WMO


3C

Mondeling te beantwoorden vragen van Pro Zeist over het brandstofverbruik gemeente-auto's


4

Vaststellen van het Treasury Statuut

10RAAD0008

5

Vaststelling van het bestemmingsplan De Clomp

10RAAD0023

6

Bijdragen haalbaarheid De Clomp

10RAAD0181#

7

Uitgangspunten bestemmingsplan Den Dolder zuid, Bosch en Duin, Huis ter Heide noord

10RAAD0140

8

BOR-gelden

10RAAD0192#

9

Vaststelling van de Voorjaarsnota 2010

10RAAD0212#

10

Vaststelling van de 5 e Wijzigingsverordening leges 2010

10RAAD0226

11

Aanpassen en actualiseren van de Beheersverordening Algemene begraafplaats 2005

10RAAD0250

12

Bestuursovereenkomst stationsgebied Driebergen-Zeist

10RAAD0254#

13

Verzamelvoorstel begrotingswijziging

10RAAD0257#


- BGW 2010033: Financieel administratieve wijziging i.v.m. reorganisatie

- BGW 2010048: Ramingstechnische vereenvoudiging bouwbureau

- BGW 2010060: Begrotingswijzigingen op grond van de jaarrekening 2009


14

Benoeming plaatsvervangend lid AB BRU en lid Rekenkamercommissie

10RAAD0269

15

Sluiting
# inclusief begrotingswijziging


Uitgelicht

Gemeente Zeist


Zoeken