Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsstukken 2010 en ouder / Agenda's Ronde Tafel, Debat en Raad / 2010 / 8 maart: Agenda Debat fractievoorzitters/lijsttrekkers over de coalitievorming

8 maart: Agenda Debat fractievoorzitters/lijsttrekkers over de coalitievorming

 


UITNODIGING EN AGENDA Debat Coalitievorming

Gemeente Zeist


  

Aan : lijsttrekkers / fractievoorzitters

Van : Koos van Gemeren

Organisatieonderdeel : Griffie

Telefoon : (030) 6987270

Stuknummer : 08-03-2010 

Aanvang : 20.00 uur

Plaats : raadszaal

Vergadering: d.d: 08-03-2010 Agenda


 1. Opening door koos van Gemeren


 1. Introductie technisch voorzitter overleg; overdracht gespreksleiding


 1. Bevestiging procesafspraken coalitievorming

 1. Vaststelling agenda


 1. Ingekomen stukken


 1. politieke beschouwingen / debat
  - welke politieke betekenis wordt gegeven aan de verkiezingsuitslag
  - onder welke condities wordt deelname aan een coalitie overwogen (belangrijkste programmapunten)
  - welke coalitie wordt als het meest voor de hand liggend beschouwd


 1. Verdere procedure en afspraken


 1. Wat verder ter tafel komt / rondvraag


 1. Sluiting 

Uitgelicht

Gemeente Zeist


Zoeken