Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Vergaderstukken o.a. agenda's, post en raadsvoorstellen

Vergaderstukken o.a. agenda's, post en raadsvoorstellen

Agenda's

Hier vindt u de agenda's van de Ronde Tafel, Debat en Raad:

 

Planning komende periode en archief lopend jaar (2104)  archief en jaarkalender 2015, alsmede vergaderschema 2015 overzicht data en activiteiten + vakanties en feestdagen

Raadsvoorstellen

Hier vindt u de raadsvoorstellen, zoals deze in de raad aan de orde komen:

 

2014: lopend (op dit moment in behandeling), 2015  en archief lopend jaar (afgehandeld 2014) en archief (voorgaande jaren)

 

Ingekomen post

Hier vindt u de post, welke gericht is aan de raad en de wijze waarop de post is afgedaan

 

Lopende periode , archief 2014 (lopend jaar) en Archief (voorgaande jaren)

 

Notulen

Vanaf 1 september 2012 zijn de geschreven notulen afgeschaft. Er wordt van de vergaderingen een besluitenlijst gemaakt en daarnaast kunt u een geïndexeerd audioverslag naluisteren. Op de besluitenlijst staat een directe link naar het betreffende audioverslag. U kunt het audioverslag - op vergadersoort en datum - ook zelf opzoeken op http://zeist.raadsinformatie.nl/

 

Hier vindt u de besluitenlijsten

 

Amendementen en moties

Wat zijn moties en amendementen 

 

Hier vindt u de amendementen en moties, die tijdens de raadsvergaderingen zijn ingediend

 

Jaarplanning Ronde Tafel, Debat en Raad

 

Hier vindt u de jaarplanning 2014 alsmede de bijzonderheden van het vergaderschema 2014

 

Bestuurlijke planning

 

Hier vindt u alle stukken die betrekking hebben op de bestuurlijke planning

 

Activiteitenkalender

 

Hier vindt u de activiteitenkalender met alle geplande activiteiten voor de komende periode


Uitgelicht

Gemeente Zeist


Zoeken