Checklist woning

Checklist woning

Deze checklist maakt het u mogelijk na te gaan hoe brandveilig uw woning is. Onveilige situaties worden onder de loep genomen. U krijgt eenvoudige tips aangereikt die brand helpen voorkomen of de gevolgen ervan kunnen beperken. Meestal zijn het simpele voorzorgsmaatregelen die uw leven en dat van uw huisgenoten kunnen redden. Maak eens een ronde door uw huis en controleer aan de hand van de volgende vragen de entree, de keuken, de woonkamer, de slaapkamer en de ruimte door de CV-ketel, wasmachine en wasdroger.

Entree

 • Is uw huisnummer van buitenaf goed zichtbaar?
 • Kan uw voordeur (van binnenuit) snel worden ontgrendeld?
 • Is de achterdeur vrij van obstakels?
 • Zijn in de meterkast alle zekeringen in tact?

Keuken

 • Weet u wat u moet doen bij 'vlam in de pan'?
 • Heeft u een blusdeken of ander blusmiddel in de keuken?
 • Vervangt u regelmatig het filter van uw afzuigkap?

Woon- en slaapkamer

 • Heeft u meerdere stekker op een stopcontact aangesloten?
 • Schakelt u uw apparatuur (t.v./radio) 's nachts helemaal uit?

Ruimte CV-ketel, wasmachine en wasdroger

 • Is de ruimte rondom uw CV-ketel vrij van brandbare materialen?
 • Maakt u de luchtafvoerslang van uw wasdrogerregelmatig stofvrij?
 • Wordt uw schoorsteen regelmatig gecotnroleerd engeveegd?

Brandwonden

Weet u wat u moet doen bij brandwonden?

Uitslag: tel het aantal vragen dat u met 'nee' hebt beantwoord:

 • 0 : Prima, U hebt voldo9ende maatregelen genomen om brand tevoorkomen en de gevolgen ervan te beperken.
 • 1 - 3 : Niet slecht. U bent alert en zcih bewust van mgoelijke gevaren.
 • 4 of meer : De brandveiligheid van uw woning is voor verbetering vatbaar.