Zorggarantie en overgangsrecht

Alle kinderen en jongeren die in 2014 al een indicatie voor jeugdhulp hadden, houden de hulp van hun eigen zorgaanbieder of zorginstelling tot uiterlijk eind 2015. In de loop van dit jaar, ruim voordat de huidige indicatie afloopt, wordt op zorgvuldige wijze en in overleg met de cliënten bekeken welke hulp daarna nodig is en welke zorgaanbieder die hulp gaat geven. Iedereen die ondersteuning nodig heeft, krijgt deze. Indien u vragen heeft over de voortzetting van de indicatie, neem dan contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Voor een paar uitzonderingen, met name pleegzorg, geldt een langere overgangstermijn dan één jaar. Ook voor ouders/verzorgers die jeugdhulp voor hun kind ontvangen op basis van een persoonsgebonden bugdet, geldt een langere overgangstermijn. De lopende PGB indicatie van uw kind wordt automatisch verlengd tot 1 mei 2016. U houdt dus recht op de jeugdhulp van de huidige zorgaanbieder tot 1 mei 2016. Eind 2015 neemt een medewerker van het CJG Heeze-Leende contact met u op om begin 2016 een afspraak in te plannen om met u te overleggen op welke manier de hulp en ondersteuning voor uw kind het beste georganiseerd kan worden na 1 mei 2016.

Heeft u vragen, neem dan contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin.