Bouwen en verbouwen

U heeft bouw-, verbouw-, of sloopplannen en heeft hierover vragen. Bij het omgevingsloket van het cluster Dienstverlening kunt u hiervoor terecht. Hiervoor moet u een afspraak maken. Bekijk de openingstijden. Ook voor onder meer informatie over asbest, bestemmingsplanvoorschriften, kapvergunningen, in- en uitritvergunningen alsmede meldingen kleine evenementen en subsidieaanvragen voor verenigingen kunt u bij het omgevingsloket terecht.

Wilt u weten of u een omgevingsvergunning nodig heeft of niet? Dan kunt u een vergunningencheck uitvoeren op www.omgevingsloket.nl.