Buitengebied

Agrariërs in Heeze, Leende, Sterksel en Leenderstrijp willen agrarische bedrijfsactiviteit, gebaseerd op de productie van voedsel, bloemen, groen en energie, waarbij andere economische activiteiten en betaalde maatschappelijke diensten mogelijk zijn. Landbouw is en blijft de drager van het platteland en dat kan alleen als de bedrijven zich, ook voor de volgende generaties, kunnen ontwikkelen in een aantrekkelijk landschap voor iedereen voor nu en later.

Innovatie is hierbij een belangrijk speerpunt. Zo is in onze gemeente het Varkens Innovatiecentrum Sterksel (onderdeel van WUR) gevestigd, een multifunctioneel onderzoekscentrum voor de moderne, innovatieve en duurzame varkenshouderij. In binnen- en in buitenland. Het onderzoek omvat alle aspecten van de varkenshouderij, waaronder voeding, welzijn, gezondheid, emissies, huisvesting en mineralenmanagement.