Vergaderstructuur

Voorzitter

  • Wethouder Frans Cuijpers
  • Dhr. F. Broos

Leden

Samenwerking en visievorming

Recreatie en toerisme

Hoogwaardige en kleinschalige bedrijvigheid

Economische exploitatie van het buitengebied

Zorg

Dorpscentra, horeca en detailhandel