Recreatief Heeze-Leende

Recreatief Heeze-Leende heeft als doel: "Groei van verblijfsrecreatie en groei van bestedingen door dagrecreanten (bosbezoekers) bij horeca en detailhandel en daarmee een impuls te geven aan economische bedrijvigheid, werkgelegenheid en vitaliteit van de gemeente." Het bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers van de ondernemersverenigingen VRT, HVH en HWV. De VVV agentschappen in Heeze en Leende zijn onderdeel van "Recreatief Heeze-Leende".

Contact

Frans Broos (voorzitter)
[email protected]
tel. 06-53217118