Aanmelden evenement

Digitaal informatiepaneel

Vermeld uw evenement op een van de vijf digitale informatiepanelen langs de invalswegen, het informatiepaneel op het plein voor het gemeentehuis en de gemeentelijke website via het formulier 'evenement aanmelden'.

Wat kan ik op het digitale informatiepaneel en de website tonen?

Per evenement zijn vier regels beschikbaar (grootte van het scherm van het digitale informatiepaneel) en per regel maximaal 20 tekens (inclusief spaties).

De tekst graag kort en krachtig houden met vermelding van:

 1. Datum (eventueel met dag en tijd)
 2. Naam evenement
 3. Locatie
 4. Eventueel andere belangrijke informatie

Er wordt 1 evenement per scherm gehanteerd dat  5 seconden blijft staan en daarna naar het volgende scherm overgaat. Het programma loopt de hele dag en avond door, van 's ochtends 7.00 tot 's avonds 00.00 uur.

Op de website mag de tekst wat uitgebreider zijn.

Voorwaarden voor plaatsing

 •  Er worden alleen aankondigingen geplaatst van activiteiten in de gemeente Heeze-Leende en (afhankelijk van de ruimte) worden ook regionale evenementen vermeld die voortvloeien uit samenwerkingsverbanden met andere gemeenten en semi-overheid.
 •  Het moet gaan om een evenement van enige omvang. Een straatfeest is bijvoorbeeld niet bedoeld om opgenomen te worden op de informatiepanelen, gelet op de beperkte doelgroep waarvoor het evenement is bedoeld.
 •  Evenementen/activiteiten zijn van algemene aard en voor iedereen toegankelijk.
 •  Evenementen/activiteiten hebben geen partijpolitiek karakter.
 •  Er worden geen commerciële activiteiten opgenomen als het doel is winstbejag. Uitzonderingen daarop vormen:
  1. (semi) commerciële activiteiten die in samenwerking met de gemeente tot stand zijn gekomen
  2. activiteiten van verenigingen die worden georganiseerd bij een commerciële instelling (zoals vertrek- en aankomstpunt motortocht bij café) waar entree wordt geheven maar die bedoeld is ter dekking van de verenigingskosten
  3. algemene, grote commerciële evenementen die een positieve bijdrage leveren aan de bekendheid en het imago van Heeze-Leende en die een (groter) doel nastreven dat de gemeente ook wil bereiken, b.v. promotie van recreatie en toerisme en/of waarbij de gemeente publicitaire ondersteuning wenselijk acht, b.v. een groot buitenlands staatscircus dat de gemeente eenmalig bezoekt.

Behalve evenementen die worden geplaatst op verzoek, vermeldt de gemeente zelf ook berichten die voor inwoners en bedrijven van belang (kunnen) zijn, zoals wegafsluitingen of informatie-avonden.

De gemeente ontvangt over de wijze van vermelding soms opmerkingen (men is het bijvoorbeeld niet eens over een bepaalde omschrijving of men vindt dat er te veel of juist te weinig op de panelen staat). Natuurlijk zullen wij met dergelijke reacties rekening houden en waar mogelijk en nodig hier ook wat in aanpassen. Uitgangspunt is echter dat de gemeente de (eind)regie voert over de infopanelen.

Hoe meld ik mijn evenement aan voor de digitale informatiepanelen en/of de website?

Meld uw evenement aan door het formulier 'evenement aanmelden' in te vullen! De gegevens ontvangen we graag ongeveer twee weken voor aanvang van het evenement. Bedankt voor uw aanmelding!

Vermelding op VVV website

U kunt uw evenement(en) ook laten opnemen op de website van de lokale VVV's in Heeze en Leende. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar [email protected].