Brabantsedag

De Brabantsedag is een voor Europa uniek cultuur-historisch festival met tienduizenden bezoekers.

Het negen dagen durende festival dat in augustus plaatsvindt, probeert de culturele verworvenheden van het vroegere Hertogdom Brabant te vertalen naar de hedendaagse samenleving. Dit mondt uit in een altijd verrassende presentatie van een breed scala podiumkunsten. Evenals bij de verschillende exposities, waarderen de bezoekers de grote afwisseling van stromingen variërend van klassiek tot experimenteel. En dat zowel vanuit de Nederlandse als Belgische kant van de grens.

Dit geldt zeker voor het hoogtepunt op de laatste zondag van augustus, als zo’n veertigduizend mensen naar het groene Brabantse dorp tussen Eindhoven en Weert trekken. Allemaal in afwachting van de traditionele explosie van creativiteit tijdens de grote optocht. Ongeveer tweeduizend deelnemers trekken met 17 enorme praalwagens door het centrum van Heeze. Een uniek spektakel dat nauwelijks met enige andere stoet te vergelijken valt.

In het voorjaar van 2013 is de Brabantsedag opgenomen in de Nederlandse Nationale Inventaris voor Immaterieel Erfgoed. Dit is een lijst van waardevol geachte Nederlandse tradities en is ook de opmaat naar erkenning van de internationale UNESCO-lijst voor immaterieel erfgoed.

De commissaris van de Koning van Noord-Brabant, Wim van de Donk, had in 2014 een speciale boodschap voor de Wagenbouwersgroepen!