Bezwaren­commissie

Als u het niet eens bent met een beslissing van het gemeentebestuur en heeft die beslissing direct gevolgen voor u dan kunt u een bezwaarschrift indienen tegen die beslissing. U dient het bezwaar in bij degene die de beslissing heeft genomen, bijvoorbeeld het college van burgemeester en wethouders. De Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-gemeenten beoordeelt uw bezwaar en adviseert erover aan het bestuur.

Sociale en Algemene kamer

De Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-gemeenten bestaat uit twee kamers, de Sociale kamer en de Algemene kamer. De Sociale kamer adviseert over de bezwaarschriften op het gebied van de sociale wetgeving, met name de wet Werk en Bijstand en de Wet maatschappelijke ondersteuning. De Algemene Kamer adviseert over de bezwaarschriften op alle overige beleidsterreinen, met uitzondering van de bezwaarschriften op het gebied van gemeentelijke belastingen en heffingen.

In tegenstelling tot de behandeling van de bezwaarschriften bij de Algemene kamer vindt behandeling bij de Sociale kamer altijd achter gesloten deuren plaats. Reden hiervan is dat deze zaken veelal privacygevoelig zijn en er bij deze zaken geen andere belanghebbenden zijn betrokken.

Samenstelling commissie

De Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-gemeenten bestaan uit de volgende leden:

 • mevr. mr. T.A.C.I. Luijben, coördinerend voorzitter
 • dhr. mr. A.A.M. van Zundert, voorzitter
 • dhr. mr. P.A.J.S. Lathouwers, voorzitter
 • mevr. mr. C.J.M.H. Meulendijk, secretaris
 • mevr. mr. S.G.M. Scholz, secretaris
 • mevr. mr. D.J.C.M. Brunenberg-Antens, secretaris
 • mevr. C. Snijders, secretaris
 • mevr. mr. N. van Baalen, commissielid
 • dhr. mr. J.C. van Vuren, commissielid
 • dhr. mr. A. Bouteibi, commissielid
 • dhr. mr. drs. F.T.H. Branten, commissielid
 • dhr. mr. P.A.P.J. Hecker, commissielid
 • mevr. mr. A.L. Hage-de Gier, commissielid
 • mevr. mr. J. Vroemen, commissielid
 • mevr. mr. M. van Galen, commissielid

Hoorzittingen

Hieronder kunt u de onderwerpen van de komende hoorzittingen bekijken. Kijk in het archief voor de onderwerpen van hoorzittingen die geweest zijn. Deze hoorzittingen van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-gemeenten zijn openbaar en vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Voor nadere informatie over de commissie en de desbetreffende hoorzittingen kunt u contact opnemen met de secretaris zoals aangegeven op de betreffende agenda.

Archief