Contact

Het contact met het college van B&W verloopt via het bestuurssecretariaat, mevrouw N. Kox of mevrouw E. Daamen-van Lieshout. Telefonisch kunt u hen bereiken via (040) 2241 442 / 2241 444 en via e-mail. Ook kunt u met hen contact opnemen voor het maken van een afspraak met het bestuur.

Inloopspreekuur wethouders

Tijdens het inloopspreekuur van de drie wethouders kunt u zonder afspraak een gesprek voeren met de wethouders Wilma van der Rijt, Toon Bosmans en Frans Cuijpers. U hebt de mogelijkheid om met hen te praten of vragen te stellen over een vrij te bepalen onderwerp dat speelt binnen de gemeente. Het uitgangspunt voor de duur van elk gesprek is tien minuten.

In de regel vindt het inloopspreekuur één keer per maand plaats, meestal op maandagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Het gemeentebestuur heeft voor dit inloopspreekuur gekozen om het contact met burgers te vergroten en om te horen wat er leeft binnen de gemeente.

Als er een inloopspreekuur plaatsvindt dan wordt dit ongeveer een week van te voren aangekondigd in de actuele nieuwsberichtgeving, op deze website te bekijken onder 'Wat speelt er'>Nieuws

Het inloopspreekuur vindt plaats in het gemeentehuis Heeze-Leende, Jan Deckersstraat 2 in Heeze. U kunt zich melden bij de centrale balie van het gemeentehuis. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat van de gemeente. Telefonisch bereikbaar op (040) 2241 442 / 2241 444 en via e-mail. Ook kunt u met hen contact opnemen voor het maken van een afspraak met het bestuur.

U bent van harte welkom!