Inkoopbeleid en -voorwaarden

Het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende heeft op 30 mei 2017 het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid voor de gemeente Heeze-Leende vastgesteld. Aanleiding voor het geactualiseerde beleid was de nieuwe aanbestedingswet, die per 1 juli 2016 in werking is getreden.

De gemeente Heeze-Leende spant zich continu in voor een verdere professionalisering van de inkoop- en aanbesteding van werken, diensten en leveringen.

Speerpunten in het vastgestelde inkoopbeleid 2017 zijn:

  • integriteit en transparantie,
  • duurzaamheid,
  • kansen voor het lokale bedrijfsleven bij het meedingen naar gemeentelijke opdrachten.

In dit beleid wordt het inkoopproces inzichtelijk en transparant gemaakt door de doelstellingen, uitgangspunten en kaders te schetsen waarbinnen inkoop in de gemeente Heeze-Leende plaatsvindt. Dit beleid sluit ook aan op andere beleidsterreinen van de gemeente.

Het inkoopbeleid is direct van kracht. Het beleid van 2012 is ingetrokken.