Monumenten­commissie

De monumentencommissie is een adviesorgaan dat het college van burgemeester en wethouders adviseert over alle zaken die de cultuurhistorie in de gemeente aangaan. De commissie beoordeelt plannen voor restauratie en onderhoud, subsidieverzoeken en veranderingen aan monumenten, ook in bouwtechnische zin. Ze adviseert altijd in procedures voor aanwijzing tot gemeentelijk monument en vaak ook over ruimtelijke planvorming waarbij cultuurhistorie in het geding is. Ook is de commissie betrokken bij vergunningen rondom wijzigingen of veranderingen aan zowel gemeentelijke als rijksmonumenten.

De commissie handelt niet als ‘actiegroep’ en is om die reden geen formeel aanspreekpunt voor de samenleving. Ze pikt echter wel vaak signalen op en kan deze aandachtspunten nadrukkelijk op de agenda zetten of onder de bestuurlijke aandacht brengen.

De monumentencommissie komt eens in de acht weken samen in het gemeentehuis in Heeze. De vergaderingen zijn openbaar en de agenda wordt zowel op de gemeentepagina in weekblad De Parel van Brabant als op deze website gepubliceerd. Ook  brengt de monumentencommissie nog diverse bezoeken ‘in het veld’.

Wilt u een vergadering bijwonen? Dan kunt u zich vooraf aanmelden bij de secretaris Jo van der Veen via e-mail of via telefoon (040) 22 41 553.

Samenstelling commissie

Gelet op de uiteenlopende taken is de vakinhoudelijke samenstelling van de gemeentelijke commissie breed gekozen. De commissie bestaat uit de volgende deskundigen:

  • Dhr. N.L.M. Drijvers, vice-voorzitter en restauratiearchitect
  • Dhr. J.A.M. van der Veen, ambtelijk secretaris
  • Dhr. W.L.P. Coolen, bouwkundige
  • Dhr. G.T.J. Noordman, groendeskundige
  • Mevr. J. Stoelhorst, cultuurhistorica
  • Dhr. F.H. Peters, jurist

undefined

Foto: monumentencommissie Heeze-Leende, voor het oude gedeelte van het gemeentehuis Heeze-Leende. Met van links naar rechts: de heer F. Peters, de heer W. Coolen, mevrouw J. Stoelhorst, mevrouw W. van der Rijt (wethouder/portefeuillehouder Monumenten), de heer N. Drijvers, de heer G. Noordman en de heer J. van der Veen.

Verordening & beleid

Bekijk de verordening op de monumentencommissie.