Vergaderingen gemeenteraad

Themabijeenkomsten

Circa acht maal per jaar organiseert de raad een openbare themabijeenkomst. In een themabijeenkomst geeft het college van B&W informatie aan de raad over onderwerpen die binnenkort op de raadsagenda staan. Ook kan de raad zich tijdens een themabijeenkomst laten informeren over nieuwe ontwikkelingen of interessante beleidsonderwerpen. Belangstellenden zijn als toehoorders bij deze themabijeenkomsten van harte welkom.            

Rondetafelgesprek

Een rondetafelgesprek is een vergadering met raadsleden, fractievertegenwoordigers, collegeleden en publiek (inwoners). In de vergadering wordt gesproken over onderwerpen die op de agenda staan, eventueel ter voorbereiding op de raadsvergadering. Inwoners kunnen tijdens het rondetafelgesprek hun mening over deze onderwerpen geven. In het rondetafelgesprek vindt geen besluitvorming plaats; de raad kan alleen in een raadsvergadering besluiten nemen.

Het rondetafelgesprek is openbaar en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis Heeze-Leende, voorafgaand aan de raadsvergadering op maandag.

Spreektijd tijdens rondetafelgesprek

Uiteraard bent u altijd welkom om te luisteren en mee te praten tijdens het rondetafelgesprek. Maar wanneer u vooraf al weet dat u over een bepaald onderwerp uw mening wilt laten horen aan de raadsleden dan is het raadzaam dat u zich bij uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering aanmeldt bij de griffie (gegevens zie hieronder).

De spreektijd is beperkt tot maximaal 5 minuten per persoon omdat de voorzitter de vergadering op een redelijk tijdstip wil afronden. Het is wel mogelijk om meer informatie schriftelijk aan de raadsleden te overhandigen.

Raadsvergaderingen

De gemeenteraad vergadert ongeveer eens in de vier weken op maandag vanaf 20.30 uur (of zoveel eerder als mogelijk is, rekening houdend met de eindtijd van het rondetafelgesprek) in de raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering bestaat uit een opiniërend deel en een besluitvormend deel. In het opiniërend deel debatteren de raadsleden over de raadsvoorstellen die op de agenda staan. Hierna vindt het besluitvormende deel van de raadsvergadering plaats, waarin de raadsleden een besluit nemen over de voorstellen. Raadsvergaderingen zijn (meestal) openbaar. Er is geen mogelijkheid tot inspreken bij de raadsvergadering; dit gebeurt bij het rondetafelgesprek.

Raadplegen agenda’s en voorstellen

De (actuele) agenda’s en bijbehorende voorstellen uit het rondetafelgesprek en de raadsvergadering zijn te raadplegen via het onderdeel Vergaderschema op deze website (u kunt hierop doorklikken).

Live-uitzendingen rondetafegesprek en raadsvergadering

De uitzendingen van het rondetafelgesprek en raadsvergadering zijn live te volgen via internet. Bekijk voor meer informatie de webpagina over de live-uitzendingen

Gegevens griffie gemeenteraad

De griffie van de gemeenteraad is dagelijks bereikbaar via onderstaande opties: