Waar staan wij voor?

Visie gemeente Heeze-Leende

Wij willen werken aan een goede, veilige en levendige gemeente waar men zich welkom voelt en het aangenaam wonen, werken en verblijven is. Waar een goed basisonderwijs aanwezig is, de welzijnsvoorzieningen voldoen aan de eisen van de tijden en waar de ondernemers mogelijkheden wordt geboden en de lokale overheid het volste vertrouwen van haar inwoners verdient en geniet.

Vanuit deze visie is een missie geformuleerd, die richting geeft aan hoe de ambtelijke organisatie vormgeeft aan deze visie. 

Missie gemeente Heeze-Leende

De gemeentelijke organisatie moet een goede, betaalbare en betrouwbare partner zijn voor haar inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven. Wij willen actief stimuleren het werkelijk mogelijk maken en daar ook daadwerkelijk op toezien, dat onze gemeentelijke organisatie meer productgericht, resultaatgericht, klantgericht, integraal en kostenbewust gaat werken.

Heeze-Leende, organisatie in ontwikkeling

Klantgerichtheid wordt steeds belangrijker in de relatie tussen gemeente en burger. Dit wordt aangegeven vanuit maatschappelijke trends over de verhouding tussen overheid en burger, over keuzevrijheid van de burger, over eigen verantwoordelijkheid maar ook omdat de techniek meer mogelijkheden biedt dan voorheen. Vanuit de overheid worden initiatieven gestart om te gaan voldoen aan de klantbehoefte in de vorm van Dienstverleningsconcept Antwoord©.

Er wordt dus, vanuit de klant en de overheid, een andere rol gevraagd van onze gemeente in de benadering van de klant. Het begrip klant kan hierbij breed geïnterpreteerd worden; van burger of bedrijf tot een ministerie of de gemeenteraad, maar ook de interne klant.

Naast de veranderende vraag van de klant en de eisen vanuit de overheid, hebben we beperkte middelen. We moeten dus meer doen met minder. Om als kleine gemeente bestaansrecht te behouden is het daarom noodzakelijk dat we als organisatie zo efficiënt mogelijk gaan werken. De werkprocessen moeten zo efficiënt mogelijk worden ingericht en de organisatie moet als logisch geheel werken.

Waar staan wij voor?

Wij hanteren vijf kernwaarden in ons dagelijks werk:

1. Mijn gemeente is klantgericht en collegiaal

De gemeente denkt, werkt en handelt vanuit de klant. De focus is gericht op mogelijkheden. We denken mee in oplossingen die passen bij de situatie van de klant. De gemeente is gastvrij, de diensten zijn makkelijk toegankelijk en bereikbaar via alle communicatiekanalen: balie, internet, telefoon en post/e-mail.
Een gemeente waar medewerkers samen werken en elkaar ondersteunen en helpen in het realiseren van een klantgerichte dienstverlening en daar gezamenlijk verantwoordelijkheid voor nemen en dragen.

2. Mijn gemeente is verrassend

De gemeente denkt mee met de klant en zoekt naar oplossingen die vernieuwend zijn. Een gemeente die op een klantgerichte wijze net dat extraatje in haar dienstverlening weet te geven door met nieuwsgierigheid de vraag achter de vraag te achterhalen. En waar medewerkers die ruimte ook krijgen.

3. Mijn gemeente is betrokken en professioneel

De gemeente heeft alle basisgegevens beschikbaar en hoeft niet naar de bekende weg te vragen. Wij geven vanuit onze professie een deskundig advies en zijn betrokken bij alles wat onze inwoners bezighoudt. Excellent in de uitvoering. Wij handelen vanuit vertrouwen in elkaar, waarbij wij verantwoordelijkheid voelen en die ook geven.

4. Mijn gemeente is betrouwbaar

De gemeente zegt wat ze doet en doet wat ze zegt. Een gemeente waarop je daadwerkelijk kunt vertrouwen en die haar afspraken nakomt. Een gemeente die transparant is in wat ze doet en hoe ze het doet en daarover verantwoording aflegt. Wij zijn ons ervan bewust dat we gezamenlijk het visitekaartje vormen van de gemeentelijke organisatie.

5. Mijn gemeente heeft plezier in wat ze doet

Met plezier staat de gemeente klaar voor haar klanten en inwoners. Wij handelen vanuit het motto “topprestaties worden alleen bereikt als we plezier hebben in wat we doen en gezamenlijk doen waar we goed in zijn”. We hebben passie voor ons werk en vieren onze successen samen.