Wie is wie

Paul Verhoeven

Verhoeven
contactgegevens en taken Paul Verhoeven
FunctieBurgemeester
E-mailadres[email protected]
Portefeuille

Programma fundament:

 • Bestuur
 • Openbare orde en veiligheid en woonwagenbeleid
 • Evenementen
 • Personeel en Organisatie
 • APV
 • Burgerzaken /KCC
 • Dienstverlening
 • Integrale handhaving
 • ICT en Juridische Zaken
 • Informatiebeveiliging
 • Dorpsraden
 • Samenwerking
 • Communicatie
 • Politie en Brandweer

Projecten
 • Dienstverleningsprogramma Focus (duo wethouder Bosmans)

(Regionaal) overleg:

 • BIZOB
 • AB lid Veiligheidsregio
 • DB lid A2
 • Regioraad MRE
 • Poho MRE Algemeen bestuur

Plaatsvervanger wethouder Van der Rijt-van der Kruis voor wat betreft de collegetaken.

Plaatsvervanger als voorzitter van de raad is mw. I.C.J.A.T. Maas

Wilma van der Rijt- van der Kruis

van der Rijt- van der Kruis
contactgegevens en taken Wilma van der Rijt- van der Kruis
FunctieWethouder
E-mailadres[email protected]
Portefeuille

Programma wonen:

 • Volkshuisvesting
 • Verkeer
 • Openbare Ruimte
 • BWT/WABO
 • Monumenten
 • Grondbeleid en gemeentelijk vastgoed
 • Milieu

Programma Financiën:

 • Financiën

Projecten
 • Centrale As (duo wethouder Bosmans)
 • De Bulders (duo wethouder Cuijpers)

(Regionaal) overleg:

 • RRO (provincie) RO
 • Platform Wonen
 • ODZOB
 • Monumentencommissie
 • Poho MRE Financiën
 • DB lid A2

1e loco-burgemeester

plv. wethouder Bosmans

Politieke partijCDA

Frans Cuijpers

Cuijpers
contactgegevens en taken Frans Cuijpers
FunctieWethouder
E-mailadres[email protected]
Portefeuille

Programma opgroeien:

 • Jeugd
 • Onderwijs
 • Onderwijshuisvesting
 • Passend Onderwijs

Programma werken:

 • Economische Zaken
 • Toerisme en Recreatie
 • Streekontwikkeling Boven Dommel
 • Werk en Inkomen
 • Participatie

Projecten
 • Coördinatie 3D’s (duo wethouder Bosmans)
 • Centrumvisie Heeze (duo wethouder Van der Rijt-van der Kruis)
 • Bedrijvenpark Chijnsgoed (duo burgemeester Verhoeven)
 • HSLnet (duo wethouder Bosmans)

(Regionaal) overleg:

 • LEA overleg
 • OOGO overleg
 • OVHL-overleg
 • Stuurgroep Strabrechtse Heide
 • Stuurgroep Groote Heide
 • Ergon
 • RRO (provincie) EZ

2e loco-burgemeester

Vervanger wethouder Van der Rijt-van der Kruis

Politieke partijVVD

Toon Bosmans

Bosmans
contactgegevens en taken Toon Bosmans
FunctieWethouder
E-mailadres[email protected]
Portefeuille

Programma Duurzaamheid:

 • Ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen/structuurvisie)
 • Afval
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Water
 • Toversnest
 • Providentia

Programma Meedoen:

 • Wmo
 • Sport
 • Accommodatiebeleid
 • Kunst en cultuur
 • Senioren/ouderenbeleid
 • Dorpshuizen
 • Volkgezondheid
 • Subsidiebeleid
Projecten
 • Centrumplan Leende (duo wethouder Van der Rijt-van der Kruis)

(Regionaal) overleg:

 • RRO (provincie) RO Wonen
 • Poho SRE Ruimte
 • Ava Brabant Water
 • Waterportaal
 • Overleg Paladijn, Lumens en MEE
 • Seniorenbelangenoverleg
 • GGD

3e loco-burgemeester

plv. wethouder Cuijpers

Politieke partijPvdA

drs. Peggy Hurkmans

Hurkmans
contactgegevens en taken drs. Peggy Hurkmans
FunctieGemeentesecretaris
E-mailadres[email protected]