Centrum­plan Leende

De gemeente wil een multifunctionele accommodatie realiseren (mfa) in het centrum van Leende. In deze multifunctionele accommodatie is plaats voor basisschool De Triangel, dagopvang en buitenschoolse opvang door Korein Kinderplein (Kindcentrum) en de Meent (Dorpshuis). De grote zaal is geschikt voor gymonderwijs, sport en cultuur.

Mocht u op deze site informatie missen, mail dan de projectleider Liesbeth Ponsen [email protected] of neem telefonisch contact op via het nummer 040-2241564.

  • Nieuwsberichten Centrumplan Leende

    Wilt u graag op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld u aan en de eerstvolgende nieuwsbrief komt ook bij u in de digitale brievenbus!

  • Ontwerp mfa

    Het definitief ontwerp van 9 maart 2017 vormt de basis voor de aanvraag omgevingsvergunning van de nieuwe multifunctionele accommodatie.

  • Bestemmingsplanprocedure

    De status van de bestemmingsplanprocedure kunt u hier lezen.

Archief