Themaweek Veilig IJsselland

Wat kun je als inwoner zelf doen om je omgeving veilig te houden? Dit is één van de onderwerpen waar aandacht voor is in de Themaweek Veilig IJsselland, die vandaag start. Tot en met 16 oktober besteden gemeente, politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst, Omgevingsdienst IJsselland, provincie Overijssel, Veiligheidsregio IJsselland en RIEC aandacht aan het voorkomen en signaleren van criminaliteit. De nadruk ligt op veiligheid in het buitengebied en digitale veiligheid.

De ‘traditionele’ vormen van criminaliteit nemen af. Maar de digitale criminaliteit neemt al jaren toe. De samenleving digitaliseert en de ontwikkelingen volgen elkaar in een razend tempo op. Het plegen van stafbare feiten met behulp van ICT is een groeiend fenomeen. Iedereen kan daar slachtoffer van worden. Preventie en bewustwording draagt bij aan het voorkomen van die misdrijven.

Kwetsbaar buitengebied

Hoe voorkom je dat jouw leegstaande schuur gebruikt wordt door criminelen? In het buitengebied zijn veel mensen als verhuurder slachtoffer geworden van criminelen. Onder valse voorwendselen huren zij een schuur en gaan er hennep kweken of starten een drugslaboratorium. Dit kan leiden tot grote schade. Daarnaast draait de verhuurder vaak op voor de kosten van illegaal afgetapte elektriciteit of het opruimen van de aangetroffen kwekerij of drugslaboratorium.

Steekwapeninleveractie

Wapenbezit onder de jeugd neemt toe. Een zorgelijke ontwikkeling. Veel jongeren staan onvoldoende stil bij de gevolgen ervan. Om wapenbezit tegen te gaan organiseren het ministerie van Justitie en Veiligheid, politie, OM en gemeenten van 11 tot en met 16 oktober een inleveractie. Jongeren worden aangemoedigd hun steekwapen in te leveren. Meer weten? Kijk op Dropjeknife.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen