Nieuwe inburgeringswet van kracht 

Per 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering in. Gemeenten hebben voortaan zelf de regie over het hele inburgeringstraject van statushouders, vanaf de vestiging in de gemeente tot aan een geslaagde inburgering.

Het college van B en W van Olst-Wijhe wil nieuwkomers snel, goed en volwaardig mee laten doen en kiest daarom voor lokaal maatwerk. Het grote voordeel hiervan is dat er meer verbinding wordt gelegd met zaken als participatie, gezondheid, financiën en het hebben van een sociaal netwerk. “Goed en vlot inburgeren is enorm belangrijk voor de nieuwkomers. Wij kiezen daarom voor een aanpak die past bij Olst-Wijhe en bij het noaberschap dat onze gemeente kenmerkt. Lokaal maatwerk dus en dat doen we in nauwe samenwerking met lokale organisaties zoals ut Huus,“ aldus wethouder Hans Kamphuis.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen