Toegankelijkheid

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 26-08-2020.

Gemeente Waalre wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

  1. https://www.waalre.nl/ (hoofdwebsite)
  2. https://afvalkalender.waalre.nl/ (subdomein)

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Onderzoek: Er gaat een inspectie plaatsvinden door onafhankelijke deskundigen. Deze inspectie staat gepland voor begin 2021. De onderzoeksresultaten zullen we t.z.t. online publiceren.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Werkprocessen: Toepassing van de webrichtlijnen is een vast onderdeel binnen de werkprocessen van de site (redactie, beheer, doorontwikkeling).
  • Software: Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken.
  • Video's: Video's worden zoveel mogelijk voorzien van ondertiteling. Raadsvergaderingen worden door een externe leverancier als video beschikbaar gesteld. Deze worden spoedig van ondertiteling voorzien.
  • Pdf's: We kunnen op dit moment niet garanderen dat de pdf's die worden aangeboden aan de webrichtlijnen voldoen. Er wordt gewerkt aan interne bewustwording bij de opmaak van pdf's en aan het vervangen van pdf's voor toegankelijke bestanden en dit zullen we de komende jaren blijven doen.

Toelichting op de nalevingsstatus

De website www.waalre.nl voldoet op dit moment nog niet volledig aan de eisen die in dit tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid zijn opgenomen.

De inspectie speelt een belangrijke rol in het plan van aanpak. Tevens werken we er voortdurend aan om pdf’s toegankelijk te maken. Dit blijft een doorlopend proces.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten via gemeente@waalre.nl.