Uitkering jongeren t/m 26 jaar

Bent u jonger dan 27 jaar en heeft u geen werk? Dan krijgt u niet meteen een bijstandsuitkering. Wel moet u zich zo spoedig mogelijk melden bij de gemeente voor een gesprek met een werkcoach over de zoektijd en het aanvragen van uitkering.

Melden en zoektijd

Het is belangrijk dat u zich zo spoedig mogelijk meldt bij de gemeente om een afspraak te maken voor een individueel gesprek over de zoektijd van 4 weken. De ingangsdatum van de zoektijd wordt dan vastgelegd en u krijgt uitleg over wat er van u wordt verwacht in de zoektijd. In ieder geval moet u al uw sollicitaties van deze 28 dagen bewaren, zoals sollicitatiebrieven en inschrijvingen bij uitzendbureaus.

In de periode van de zoektijd van 4 weken krijgt u (nog) geen uitkering. Let op: De startdatum van de zoektijd is in principe de datum waarop u zich meldt bij de gemeente.

Ook is het belangrijk dat u zo spoedig mogelijk op www.werk.nl een verzoek voor een bijstandsuitkering start. 

Let op: U kunt op werk.nl alleen met DigiD inloggen door gebruik te maken van de DigiD app of sms-controle.

Aanvragen en recht op uitkering

Na afloop van de zoektijd krijgt u opnieuw een gesprek met een werkcoach van de gemeente om te kijken of u de gemaakte afspraken bent nagekomen. Als dat het geval is dan kunt u uw aanvraag via www.werk.nl (verder) indienen.

Voor de beoordeling van het recht op uitkering moet u gegevens en bewijsstukken aanleveren en wordt u uitgenodigd voor een gesprek.

Binnen acht weken nadat u uw aanvraagformulier heeft ingediend neemt de gemeente een beslissing en hoort u of u een bijstandsuitkering krijgt. Soms wordt die termijn verlengd, bijvoorbeeld als er meer onderzoek nodig is. U krijgt bijstand vanaf het moment dat u zich voor het eerst gemeld heeft.

Voorwaarden

U heeft mogelijk recht op bijstand als u niet genoeg inkomen of vermogen heeft om in uw levensonderhoud te voorzien. Meer informatie over de voorwaarden, inkomen, eigen vermogen en een eigen huis vindt u op de website van de Rijksoverheid.    

Hoogte uitkering

De Participatiewet geeft landelijke normbedragen voor de hoogte van de bijstandsuitkering. De hoogte van uw uitkering is ook afhankelijk van uw woon- en leefsituatie en uw inkomen. De landelijke normbedragen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie of advies? Dan kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur bellen met het team Werk en Inkomen op telefoonnummer 0547-858585. 

Bent u het niet eens met het besluit op uw aanvraag voor de bijstandsuitkering? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Klik hier voor meer informatie over bezwaar maken.