Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Gemeenteraad

Gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt u, als burger van de gemeente Overbetuwe. U kiest iedere vier jaar de raadsleden die uw belangen het beste kunnen vertegenwoordigen. Deze raadsleden bepalen op hoofdlijnen wat er gebeurt in de gemeente Overbetuwe.

Uitvoering  door college van burgemeester en wethouders
De gemeenteraad benoemt ook de wethouders. De wethouders voeren het beleid uit dat door de gemeenteraad wordt bepaald. De gemeenteraad voert dus niet zelf het beleid uit, maar controleert of het college van burgemeester en wethouders datgene doet wat de raad wil. Daarmee is de gemeenteraad naast de vertegenwoordiging van de inwoners van de gemeente ook de controleur van het college.
 
De raadsvergadering
De gemeenteraad bestaat momenteel uit negenentwintig leden, verdeeld over acht politieke partijen (fracties). De gemeenteraad vergadert in principe een keer per maand. Voor de vergaderingen wordt een agenda opgesteld door het presidium van de gemeenteraad. Het presidium beslist ook of een onderwerp moet worden voorbereid tijdens een van de voorronden tijdens de politieke avond. In het presidium zitten de waarnemend voorzitter van de gemeenteraad en de voorrondevoorzitters.
 
Rol van de burgemeester
De burgemeester zit de raadsvergadering voor, maar heeft zelf geen stemrecht in de gemeenteraad.
 
Rol van de griffier
Verder is bij iedere raadsvergadering de griffier aanwezig. Hij zorgt ervoor dat de raadsleden de juiste vergaderstukken hebben en dat er een besluitenlijst wordt opgesteld.

Openbare vergaderingen
De vergaderingen van de gemeenteraad en de voorronden van de politieke avond vinden plaats in het gemeentehuis in Elst en zijn openbaar. U kunt de vergaderingen dus bijwonen. Tijdens de vergaderingen kunt u ook uw mening geven over de onderwerpen op de agenda; u kunt dan inspreken. Wilt u wat zeggen over een onderwerp dat niet op de agenda van de raad staat, dan kunt u een burgerinitiatief indienen. De griffie vertelt u hier graag meer over. Ook als u wilt inspreken of een burgerinitiatief wilt indienen, kunt u het beste contact opnemen met de griffie. U kunt de griffie bereiken via [email protected], of via telefoon (0481) 362 300.

Uitgelicht

Snel naar


Zoeken