Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Politieke avond

Politieke avond

Inwoners, raadsleden, organisaties en het college: allemaal hebben ze de gelegenheid eens in de twee weken met elkaar in gesprek te gaan tijdens de Politieke avond in Overbetuwe. Op deze pagina staat in een notendop wat deze avond inhoudt. 

 

Politieke avond in een notendop

Om u een beeld te geven van hoe de Politieke avond eruit ziet, volgt een opsomming van de belangrijkste kenmerken:

  • Deze vindt eens in de twee weken op een dinsdagavond plaats.
  • Hij bestaat eerst uit een raadspreekuur en voorronden (ronde 2) en twee weken later bestaat de avond uit voorronden (met uitzondering van de voorbereidende vergadering) en een raadsvergadering (ronde 1). Daarna herhaalt deze cyclus zich.
  • Van 19.00 tot 19.20 uur is het raadspreekuur (gezamenlijk). Hier kunnen inwoners inspreken over onderwerpen die niet op de agenda staan van de politieke avond. Maar ook de raads- en burgerleden kunnen dit raadspreekuur gebruiken voor het stellen van vragen (soort van rondvraag). Als er geen aanmeldingen voor het raadspreekuur zijn begint de avond om 19.30 uur.
  • De politieke avond met voorronden en een raadsvergadering start om 19.30 uur met de voorronden en aansluitend is om 21.00 uur de raadsvergadering.
  • Er zijn vijf verschillende typen voorronden, die in principe openbaar zijn. Wat voorheen de commissies gebeurde, vindt tijdens de Politieke avond plaats in de voorbereidende vergaderingen. De voorronden vinden parallel aan elkaar plaats. Eén raads- of burgerlid per partij (voorheen twee) neemt deel aan de voorronden. Op deze manier is er genoeg ruimte voor onder meer inwoners, instellingen en verenigingen om aan te schuiven.
  • Tijdens de voorronden staan alleen de begin-, pauze en eindtijd vast. Alle agendapunten worden binnen deze tijd behandeld, maar het is dus van te voren niet bekend hoe laat precies. En ongeacht of de behandeling van een onderwerp klaar is zal er altijd om 20.30 uur een pauze zijn.

 

Totstandkoming agenda's

De agenda’s voor de politieke avond worden bepaald door het raadspresidium. Zij stellen ook vast wie welke vergadering gaat voorzitten.

Doet u mee?
Neem contact op met de griffie als u iets onder de aandacht wilt brengen van de gemeenteraad. Lees ook over de mogelijkheden die er zijn om in- en mee te spreken.

 wandelgangen politieke avond gemeente Overbetuwe


Uitgelicht

Snel naar


Zoeken