Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Politieke avond / Commissies

Commissies

Tot en met 2011 werkte de gemeenteraad met drie raadscommissies. Via deze pagina kunt u nog de commissie agenda's van 2011 bekijken en de bijbehorende stukken.

 • Commissie Burger
  De commissie Burger behandelde onderwerpen die te maken hebben met het sociale en maatschappelijk 'leven', zoals bijvoorbeeld onderwijs, werk & inkomen, sport etc.
 • Commisie Ruimte
  De commissie Ruimte vergaderde over voorstellen over de inrichting van de gemeente, zoals bijvoorbeeld bestemmingsplannen, verkeer & vervoer, milieu etc.
 • Commissie voor Gemeentebrede zaken
  In de commissie Gemeentebrede en/of financiële zaken (GFZ) werden onderwerpen behandeld die de thema’s ‘overstijgen’ en de gehele gemeente als zodanig raken. Voorbeelden zijn de voorjaarsnota, programmaverantwoording en de kadernota handhaving.


Commissies zijn vervangen door vijf typen voorronden

Wat voorheen in de commissies gebeurde, vindt nu tijdens de Politieke avond plaats in de voorbereidende vergaderingen: de voorronden. Er zijn vijf verschillende typen voorronden, die in principe openbaar zijn:

 1. hoorzitting
 2.  rondetafelgesprek
 3. informatiebijeenkomst
 4. technische uitleg
 5. voorbereidende vergadering


De voorronden vinden parallel aan elkaar plaats. Eén raads- of burgerlid per partij (voorheen twee) neemt deel aan de voorronden. Op deze manier is er genoeg ruimte voor onder meer inwoners, instellingen en verenigingen om aan te schuiven.

U kunt tijdens deze ronden inspreken en meespreken om uw idee, mening of opmerking aan de gemeenteraad kenbaar te maken. Neem hiervoor contact op met de griffie.

 


Uitgelicht

Snel naar


Zoeken