Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Politieke avond / De voorronden en de verschillende vergadervormen

De voorronden en de verschillende vergadervormen

De voorronden uit ronde 1 starten om 19.30 en eindigen uiterlijk om 20.45 uur. De voorronden van ronde 2 starten om 19.30 uur en eindigen uiterlijk om 22.30 uur. Dit wil niet zeggen alle voorronden zeker zo lang mogen duren. Een klein bestemmingplan kan ook goed binnen een half uur behandeld worden. Maar een hoorzitting met veel insprekers, kan zomaar 1 ½ uur duren. Alle insprekers moeten hun verhaal kunnen doen, waarbij de raads- en burgerleden ook de tijd moeten hebben aanvullende vragen te stellen.

Tijdens de voorronden werken we met bloktijden. Dus staat een onderwerp geagendeerd van 19.30 tot 20.00 uur, dan start de behandeling ook om 19.30 en eindigen we ook om 20.00 uur, ongeacht of we klaar zijn of niet. Dus is een onderwerp nog niet uitbehandeld dan komt het in een volgende voorronde weer aan de orde.

Typen voorronden 

Een voorronde kan bestaan uit één van de vijf onderstaande vergaderingen. Na deze opsomming volgt een uitleg over deze voorronden. Alle vergaderingen hebben het doel om op de een of andere manier toekomstige besluitvorming voor te bereiden. 

 • Rondetafelgesprek (RTG)
 • Hoorzitting
 • Informatiebijeenkomst
 • Technische uitlegsessie
 • Voorbereidende vergadering

 1. Rondetafelgesprek (RTG)

  Deze kunnen plaatsvinden bij zowel ronde 1 als ronde 2 vergaderingen. In deze bijeenkomst staat het delen van informatie, ideeën en opmerkingen centraal. In een RTG hebben de inwoners, verenigingen, deskundigen, etc. een belangrijke rol. Zij schuiven letterlijk aan tafel om in gesprek te gaan met de raads- en burgerleden. Er worden vragen gesteld en opmerkingen gedeeld, maar besluitvorming is nog niet aan de orde. De politiek heeft behoefte aan dit gesprek om zo de informatie boven tafel te krijgen die belangrijk kan zijn voor het verdere politieke besluitvormingsproces.

 2. Hoorzitting

  Deze kunnen plaatsvinden bij zowel ronde 1 als ronde 2 vergaderingen. Bij een hoorzitting staat aan de ene kant het horen van de inspreker centraal. Aan de andere kant hebben de raads- en burgerleden de mogelijkheid aanvullende vragen te stellen. Een hoorzitting wordt vooral gehouden bij grote of ingewikkelde onderwerpen; een bepaald onderwerp heeft een grote politieke lading of er spelen veel verschillende soorten belangen. In een hoorzitting is er (meer) de tijd om van alle insprekers, van inwoner tot deskundige, hun verhaal te horen en door te vragen. Er vindt geen discussie plaats. Alle informatie die naar voren komt, kunnen de raads- en burgerleden gebruiken bij besluitvorming in de toekomst.
 3. Informatiebijeenkomst

  Deze kunnen plaatsvinden bij zowel ronde 1 als ronde 2 vergaderingen. Het gaat hierbij vooral om het geven van informatie. Dus geen politieke discussies, maar het geven van uitleg en beantwoorden van vragen staat centraal. Het initiatief voor een informatieavond kan verschillend zijn. Het college bereidt bijvoorbeeld een bestemmingsplan voor, de (nieuwe) WMO raad wil zich presenteren of de raad heeft een onderwerp waar ze over bijgepraat wil worden. Dit kan allemaal plaatsvinden tijdens een informatiebijeenkomst. Het spreekrecht kan hier een plek krijgen. Het staat dan vermeld op de agenda. Het ligt er namelijk aan hoe de bijeenkomst wordt ingevuld. Het kan zijn dat het college een aparte inloopavond houdt voor de inwoners of de raad kiest ervoor eerst geïnformeerd te worden zodat zij daarna met een goede basis het gesprek kunnen aangaan met de inwoner in een rondetafelgesprek.

 4. Technische uitlegsessie

  Deze kunnen plaatsvinden bij zowel ronde 1 als ronde 2 vergaderingen. Het doel is het vragen en geven van technische informatie over specifieke onderwerpen. Te denken valt aan onderwerpen zoals de begroting, nieuwe wetgeving, grondexploitaties. Het gaat om complexe onderwerpen waar de raad veel mee te maken krijgt. Deze bijeenkomsten kunnen verschillende vormen hebben, zoals een training of een inloopspreekuur voor technische vragen over de begroting.

 5. Voorbereidende vergadering

  Deze vinden alleen plaats tijdens de ronde 2 vergadering. Deze vergaderingen hebben als werkwijze; het behandelen van voorstellen die besluitvorming vragen in de raadsvergadering. In de voorbereidende vergaderingen wordt dus zowel een inhoudelijke als een politieke discussie gevoerd. Allereerst staat in deze vergadering de vraag centraal of het voorstel klaar is voor besluitvorming in de raad. Is het voorstel duidelijk? Missen we bepaalde informatie? Het gaat erom of de raad op basis van het voorstel een besluit kan nemen. Daarnaast staat de vraag centraal wat de politiek vindt van het voorstel. Kunnen de meeste partijen instemmen met het stuk? Dan hoeft het in de raad niet meer besproken te worden en kan de raad direct een besluit nemen. Is een onderwerp politiek gevoelig en zijn de meningen sterk verdeeld, dan wordt het onderwerp ook nog besproken in de raad.


De voorzitterspoule

Raadsleden zitten het raadspreekuur en de voorronden voor. Zij zijn technische voorzitters en leiden de vergadering. Ze doen niet mee aan de discussies. De burgemeester zit de raad voor. Dit is bepaald in de gemeentewet. Daarnaast kent ook het raadspreekuur een vaste voorzitter: de waarnemend raadsvoorzitter.

Tijdens de politieke avonden maken we gebruik van een voorzitterspoule. Deze poule bestaat uit 6 voorrondevoorzitters. Voor de voorronden bestaat er dus de keuze uit 6 voorzitters. Per onderwerp zal bekeken moeten worden wie dit gaat voorzitten. Afhankelijk van de verschillende voorzitterskwaliteiten wordt een keuze gemaakt. Zo kan de ene voorzitter goed een rondetafelgesprek voorzitten en voelt de andere voorzitter zich het meeste thuis bij financiële onderwerpen.

De voorzitters worden ondersteund door medewerkers van de griffie.


Uitgelicht

Snel naar


Zoeken