Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Politieke avond / Inspreken en meespreken

Inspreken en meespreken

Uw idee, opmerking of mening kenbaar maken aan de gemeenteraad

Tijdens de Politieke avond, eens in de twee weken op de dinsdagavond, ontmoet de politiek elkaar en u bent hierbij van harte welkom. Op deze pagina leest u hoe u uw idee, opmerking of meningen kenbaar kunt maken aan de raad. Daarnaast hebben inwoners van gemeente Overbetuwe de mogelijkheid om zelf direct onderwerpen op de politieke agenda te plaatsen. Dit is het recht van burgerinitiatief.

Hoe werkt het inspreken en meespreken?

Tijdens de Politieke avond is inspreken in de afsluitende raadsvergadering niet meer mogelijk. Het onderwerp is dan al in de voorronden besproken.

Het is dus belangrijk dat u in een van de voorronden of tijdens het raadspreekuur uw inbreng levert:

  • raadspreekuur: u kunt over onderwerpen inspreken die niet op de agenda staan;
  • voorronden: u kunt alleen inspreken op onderwerpen die op de agenda staan.


Hierbij zijn verschillende manieren van inspreken tot meespreken mogelijk. U kunt bijvoorbeeld in een rondetafelgesprek aanschuiven om in gesprek te gaan met de leden. Of u kunt uw opmerkingen meegeven in een hoorzitting, waarbij de leden u aanvullende vragen kunnen stellen. Tot slot kunt u gebruik van het spreekrecht tijdens een voorbereidende vergadering (voorheen de commissies). Afhankelijk van de vergadervorm, kunt u op verschillende wijzen deelnemen aan de vergadering.

Op de pagina ' Inspreken en meespreken tijdens de voorronden' leest u meer over de mogelijkheden om in - en mee te spreken.

Hoe werkt het burgerinitiatief?

Onderwerpen die de gemeenteraad niet oppakt, kunt u als inwoner onder bepaalde voorwaarden op de raadsagenda laten plaatsen. Ook ideeën waaraan nog niemand gedacht heeft, maar die volgens u een verrijking voor uw gemeente of dorp betekenen, kunt u indienen. U hebt dus als inwoner een middel om een nieuw onderwerp of voorstel op de agenda van de raad te krijgen. De raad praat vervolgens over dit punt.

Wat kan ik doen met een nieuw idee of plan?

  • U gaat na of uw onderwerp zich leent voor behandeling door de gemeenteraad. Hierover kunt u informatie krijgen bij de griffie in het gemeentehuis, telefoon (0481) 362 300, e-mail: [email protected]
  • Daarna schrijft u een brief met omschrijving en toelichting aan de raad van de gemeente Overbetuwe. Deze brief dient u persoonlijk af te geven bij de balie Publiekszaken van de gemeente Overbetuwe ter attentie van de griffie. U kunt hier het onderwerpformulier en het handtekeningenformulier downloaden, invullen en uitdraaien.
  • Behalve uw eigen naam, handtekening en kopie van een geldig legitimatiebewijs, moet uw plan voorzien zijn van honderd namen, adressen en handtekeningen van inwoners vanaf de leeftijd van 16 jaar, van de gemeente Overbetuwe die uw idee steunen.


Wat gebeurt er met mijn voorstel?

  • Ambtenaren hebben 3 weken nodig om uw voorstel te bekijken en te beoordelen. In zijn eerste vergadering daarna beslist de raad of uw voorstel op de raadsagenda wordt geplaatst.
  • Als de raad uw voorstel wil gaan behandelen dan gebeurt dat in de vergadering die hierop volgt. U wordt hiervoor uitgenodigd, ook om eventueel een toelichting te geven.
  • Zo spoedig mogelijk nadat de raad over het voorstel een besluit heeft genomen, krijgt u hiervan schriftelijk bericht. Ook komt het besluit in de wekelijkse gemeenterubriek in De Betuwe en op de website van de gemeente Overbetuwe.


Wat kan niet?

Een vraag, klacht of bezwaarschrift. Ook mag uw voorstel niet gaan over een onderwerp waarvoor de raad niet bevoegd is of over iets waarover de raad nog onlangs een besluit genomen heeft. En het moet om een zaak gaan die uw hele gemeente of dorp raakt. Kleinschalige onderwerpen op niveau van straat, wijk of persoonlijke aard zijn uitgesloten. De verordening burgerinitiatief die u bij de raadsgriffie kunt inzien, geeft precies aan wat een burgerinitiatief niet mag inhouden.

Doet u mee?

Neem contact op met de griffie als u iets onder de aandacht wilt brengen van de gemeenteraad, telefoon (0481) 362 300. 

 

- Folder burgerinitiatief

 


Uitgelicht

Snel naar


Zoeken