Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Politieke avond / Raadspreekuur

Raadspreekuur

De Politieke avond ronde 2 begint vanaf 19.00 uur met het raadspreekuur, tenzij er geen aanmeldingen zijn. Dan gaat het spreekuur niet door en start de avond om 19.30 met de voorronden.

Het raadspreekuur bestaat uit twee onderdelen:

 1. een podium voor inwoners om aandacht te vragen voor onderwerpen die (nog) niet op de agenda staan van de politieke avond;
 2. rondvraag voor de raads- en burgerleden.

 

Hoe kan ik als inwoner inspreken tijdens het raadspreekuur?

Voor zowel de raads- en burgerleden als inwoners zelf, gelden een aantal regels als zij gebruik willen maken van het raadspreekuur. Voor inwoners gelden de volgende regels:

 • U kunt niet inspreken over:
  a. een besluit van het gemeentebestuur waartegen beroep of bezwaar openstaat of heeft opengestaan;
  b. benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  c. een gedraging waarover een klacht op grond van artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.
 • Iedere inwoner die van het raadspreekuur gebruik wil maken, meldt dit uiterlijk een werkdag voor de politieke avond voor 12.00 uur bij de griffie. Hij vermeldt daarbij zijn naam (email)adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover hij het woord wil voeren.
 • Elke inspreker krijgt maximaal tien minuten het woord. Bij meer dan twee insprekers wordt de tijd evenredig verdeeld over de insprekers of kan een inspreker inspreken op een volgend raadspreekuur.
 • Binnen een maximale termijn van vijftien werkdagen krijgt de inspreker in ieder geval een procedureel antwoord over het vervolgtraject.


Inspreken voor raads- en burgerleden (voorheen commissieleden)
Voor een raads- en burgerlid gelden voor het raadspreekuur de volgende regels van aanmelden:

 • Een raads- of burgerlid met één of meer vragen voor het raadspreekuur moet deze schriftelijk voor 12.00 uur op de werkdag voor de politieke avond indienen bij de griffie.
 • Als de beschikbare tijd onvoldoende is om alle vragen te beantwoorden, worden de vragen op een schriftelijke manier afgedaan of wordt de beantwoording ervan verplaatst naar een volgend raadspreekuur.)


De waarnemend raadsvoorzitter is voorzitter van het raadspreekuur. Bij haar afwezigheid wordt zij vervangen door een voorzitter uit de voorzitterspoule.

 


Uitgelicht

Snel naar


Zoeken