Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Rekenkamer

Rekenkamer

De Rekenkamer van de gemeente Overbetuwe heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeente. De Rekenkamer is samengesteld uit een externe voorzitter, twee externe leden en twee raadsleden, en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Controlerende taak
De Rekenkamer heeft tot doel de raad een extra handvat te bieden in zijn controlerende taak. De Rekenkamer voert onderzoek uit, waarbij antwoord wordt gezocht op vragen zoals: zijn de doelen van het gemeentelijk beleid bereikt? Zijn de voorbereiding en de uitvoering van het beleid efficiënt verlopen? Welke aanbevelingen zijn nodig om de doeltreffendheid te vergroten?

Jaarlijks onderzoek
De Rekenkamer voert zelf onderzoek uit. In de onderzoeken wordt altijd teruggekeken in het verleden, met als bedoeling te leren voor de toekomst. Jaarlijks stelt de Rekenkamer een onderzoeksplan op, waarin wordt aangegeven welke onderzoeken in uitvoering worden genomen. De Rekenkamer voert jaarlijks in ieder geval een onderzoek uit.

Samenstelling rekenkamer
De samenstelling van de commissie is als volgt: de heer F. van Vugt (voorzitter), de heer E.A.M. Masselink en mevrouw J. Smink als externe leden en vanuit de raad: de heren R.B.H. Beune en  D.E.W. Horsthuis-Tangelder. De secretaris is mevrouw A.M.S. Corzilius.

Heeft u suggesties voor onderzoek?
Naast het formele verzoekrecht van de gemeenteraad, staat de Rekenkamer altijd open voor tips en suggesties van anderen voor het verrichten van onderzoek. Mocht u tips of suggesties hebben, dan kunt u hiervoor bijgaand formulier invullen en opsturen naar de ambtelijk secretaris A. Corzilius. Uiteraard kunt u ook via mail of telefoon uw suggestie doorgeven.

Contact
A. Corzilius, (0481) 362 300.
[email protected]

Belangrijke documenten:

 

 

 


Uitgelicht

Snel naar


Zoeken