Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Rekenkamer / Onderzoeksrapporten

Onderzoeksrapporten

De onderzoeksrapporten

Hieronder vindt u de onderzoeksrapporten van de jaren 2006 tot en met 2014

 

 • Onderzoeksrapport 2014
  1.  Op 17 maart 2014 is het rapport van het in 2013 gestarte onderzoek naar kostendekkendheid tarieven riool- en afvalstoffenheffing per mail aangeboden aan de Raad. (aanbiedingsbrief & rapport)

2.  Op 14 oktober 2014 is het rapport Zorgen om de dag van morgen? per mail aangeboden aan de Raad. Dit betreft een onderzoek naar de decentralisaties jeugdzorg en Wmo/AWBZ. (aanbiedingsbrief en rapport, reactie van het college op het rapport)

Onderzoeksrapporten 2013

1. In mei is het in 2012 gestarte onderzoek naar het gemeentelijke handhavingsbeleid Ruimtelijke Regelgeving afgerond en op 3 juni 2013 is deze aangeboden aan de raad. Hier vindt u het rapport.


 • Onderzoeksrapporten 2012
 1. De Rekenkamer heeft een gezamenlijk onderzoek gedaan naar de bedrijventerreinen binnen onze gemeente. Dit onderzoek is in samenwerking geweest met 7 andere gemeenten en is in 2012 afgerond. Voor meer informatie en alle rapporten van deelnemende gemeenten klik hier. 
 2. Naast het onderzoek bedrijventerreinen heeft de Rekenkamer een quick-scan onderzoek uitgevoerd naar de begrotingswijzigingen. De raad heeft op 26 maart 2012 een brief ontvangen met daarin de resultaten van dit onderzoek. 
 3. Als 2e onderzoek heeft de Rekenkamer naar de jaarstukken van 2011 gekeken, ook hiervan zijn de resultaten in een brief aangeboden aan de raad. Dit was op 5 juni 2012, zodat raadsleden tijd voldoende hebben deze onderzoeksresultaten mee te nemen voor de behandeling van de jaarstukken tijdens de raadsvergadering van 19 juni 2012.
 4. Zoals aangekondigd in het onderzoeksprogramma 2012 zou de Rekenkamer starten met een onderzoek naar het gemeentelijk handhavingsbeleid en het onderzoek hiervan. Hier vindt u de aanbiedingsbrief aan de raad incl. de onderzoeksopzet. Deze is 1 oktober 2012 aan de raad aangeboden.
 • Onderzoeksrapport 2011
  De Rekenkamer van de gemeente Overbetuwe heeft in het laatste kwartaal van 2010 een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de verantwoording door het college via de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening). Hierover is een persbericht verschenen. De Rekenkamer stuurt aan de gemeenteraad de resultaten van het onderzoek via een aanbiedingsbrief.
 • Onderzoeksrapport 2010

  De gemeenteraad aan het roer!

  Een onderzoek naar de rol en het belang van de gemeenteraad bij sturing van grote projecten in de gemeente Overbetuwe.

 • Onderzoeksrapport 2008
  Het onderzoek naar de Digitale Dienstverlening van gemeente Overbetuwe is in opdracht van de Rekenkamer Overbetuwe uitgevoerd. Het is uitgevoerd door het onderzoeksbureau van de Lokale Rekenkamer, een organisatie die op commerciële basis onderzoeken uitvoert en ondersteuning biedt aan gemeentelijke rekenkamers. U kunt de resultaten van het onderzoeksrapport lezen en de bijlage van het rapport.
 • Onderzoeksrapport 2007
  Het onderzoek naar de jaarstukken 2005 is door de Rekenkamer in eigen beheer uitgevoerd ter uitvoering van het onderzoeksprogramma 2006. Het rapport van het onderzoek, getiteld: Onderzoek jaarstukken 2005, is op 4 mei 2007 aangeboden aan de raad.
 • Onderzoeksrapport 2006
  Het onderzoek naar de informatieplicht van het college aan de raad is door de Rekenkamer in eigen beheer uitgevoerd, ter uitvoering van het onderzoeksprogramma 2005. Het rapport van het onderzoek, getiteld: 'Goed geïnformeerd?', is op 30 mei 2006 aangeboden aan de raad.

Uitgelicht

Snel naar


Zoeken