Uitvoeringsplan economische zaken

Het uitvoeringsplan economische zaken geeft een overzicht van lopende en toekomstige projecten op het gebied van de lokale economie van Heeze-Leende. Ook legt het plan verbindingen tussen de diverse projecten om economische groei en vitaliteit in de gemeente te bevorderen.  

Samenwerking tussen gemeente en het lokale bedrijfsleven en instituties vormt daarvoor een essentiële voorwaarde. Gemeente en ondernemersverenigingen overleggen regelmatig over doelstellingen, concrete activiteiten en afspraken over projecten die onderdeel zijn van het Economische Beleidsplan.