Alcohol & drugs

Jonge hersenen ontwikkelen zich minder goed door alcoholgebruik en kunnen echt onherstelbaar beschadigen. In het begin merk je daar niets van. Het is dan ook niet voor niets dat jongeren tot hun 18e geen alcohol mogen kopen en gebruiken. Hersenen groeien gemiddeld tot het 23e jaar, dus ook voor na hun 18e geldt: Ken je grens, hou het gezellig!

Het college van burgemeester en wethouders beoogt om in onze gemeente de problematiek van alcohol- en drugsgebruik integraal aan te pakken. Daartoe hebben onder gemeentelijke regie verschillende organisaties in dit veld de krachten gebundeld. Daarbij gaat het niet alleen om de organisatiesdie zich bijvoorbeeld met verslavingszorg bezighouden, maar ook scholen en welzijnsorganisaties. De doelstelling is om ouders en jongeren ervan te overtuigen dat het gebruik van alcohol onder de 18 jaar en het gebruik van alle drugs bestreden moet worden.

Voor meer informatie, raadpleeg onderstaande websites: