Brandveiligheid & -preventie

Veel mensen zijn zich niet bewust van de gevaren van brand en koolmonoxide-vergiftiging in huis. In ons land vallen er echter ieder jaar gemiddeld 800 gewonden en 50 doden bij woningbranden.  Vuur verspreidt zich razendsnel: in minder dan 5 minuten tijd groeit een beginnend brandje uit tot een grote uitslaande brand. Hierbij lopen de temperaturen in zeer korte tijd extreem hoog op. Uw huis is binnen enkele minuten gevuld met rook, waardoor u bijna niets meer kunt zien. Door het inademen van deze schadelijke gassen raakt u snel buiten bewustzijn.

Daarnaast nemen ook ongevallen met koolmonoxide de laatste jaren sterk toe. Betere isolatie en slechtere ventilatie van woningen speelt hierbij een belangrijke rol. Het is van groot belang om uw woning te beveiligen. Door de juiste apparatuur in uw woning te plaatsen, kunt u de rampzalige gevolgen van brand of koolmonoxide-vergiftiging beperken.

En wordt u geconfronteerd met een woningbrand weet dan snel te handelen.

 1. Breng huisgenoten in veiligheid
 2. Bel de brandweer (112).
 3. Breng uzelf nooit in gevaar.

Rook verstikt binnen een paar minuten

U staat er vaak niet bij stil! U slaapt rustig maar ergens in de woonkamer ontstaat brand. U ruikt niets in uw slaap! U wordt dus niet gewaarschuwd en heeft niets in de gaten. De rook die vrijkomt bij de brand verspreidt zich binnen een paar minuten door het huis, u ademt de rook in en raakt bewusteloos. Enkele minuten later staat het huis volledig in brand! Uw gehoor werkt echter wel tijdens uw slaap. Daarom is een rookmelder de enige manier om u te waarschuwen. Rookmelders geven een vroegtijdige waarschuwing in geval van brand zodat u de brand kunt blussen of op z'n minst het pand veilig kunt verlaten.

Voorkom brand in huis

Brand en koolmonoxide zijn levensbedreigend. Alle reden om ervoor te zorgen dat deze gevaren worden voorkomen of tijdig worden opgemerkt en waar mogelijk bestreden.

Neem preventieve maatregelen. Spreek met uw huisgenoten een vluchtplan door en oefen dit (zeker als u kleinere kinderen heeft). Plaats in ieder geval op iedere verdieping in uw huis een rookmelder. Kies voor kwaliteitsmelders met een Long Life lithiumbatterij. Controleer iedere maand de werking van de melders door de testknop in te drukken.

Woont u in een ouder huis en beschikt u over oudere gasinstallaties, plaats dan ook een koolmonoxidemelder. Monteer op iedere verdieping en op een makkelijk bereikbare plaats een brandblusser. Beter één blusser dan geen blusser.

Plaats in de keuken een blusdeken. Handig bij vlam in de pan, een brandend kerststukje en als iemands kleding vlam vat. Woont u in een huis met meerdere verdiepingen dan biedt een vluchtladder uitkomst als de vluchtweg binnendoor niet meer bruikbaar is.

Het voorkomen van brand is niet alleen het aanschaffen van hiervoor genoemde producten. Het is vooral zorgen dat er geen brandgevaarlijke situaties ontstaan.

 • Knoop verlengsnoeren niet eindeloos aan elkaar
 • Laat elektrische apparatuur 's nachts niet in stand-by stand staan
 • Doof sigaretten goed en gooi de asbak nooit leeg voordat u gecontroleerd heeft of alles "uit" is
 • Laat brandende kaarsen nooit alleen
 • Reinig met regelmaat het stoffilter van uw wasdroger en controleer met regelmaat een vrije afvoer
 • Verlaat uw huis nooit voor het doen van een paar boodschappen als de wasmachine en droger tegelijk hun werk doen
 • Reinig of vervang met regelmaat de filter van uw afzuigkap. Het achtergebleven vet kan gemakkelijk vlam vatten bij oververhitting
 • Elektrische apparatuur produceert warmte. Zorg ervoor dat deze apparatuur haar warmte vrij kan afvoeren