Gladheidbestrijding

De gemeente Heeze-Leende is samen met alle andere gemeenten in de regio aangesloten bij de Centrale Alarmering Gladheid Regio Eindhoven. De coördinatie wordt uitgevoerd door de gemeente Eindhoven. De dienstdoende chef gladheidbestrijding van de gemeente Eindhoven bewaakt, samen met Rijkswaterstaat, dag en nacht de weerssituatie via de verkregen weergegevens van het weerbureau en onderhoudt contacten met de Provincie, Rijkswaterstaat en de meldkamer politie. De dienstdoende chef gladheidbestrijding van de gemeente Eindhoven geeft bij gladheid een regionaal alarm af. De gemeente Heeze-Leende kent een piketdienst voor de gladheidbestrijding. De dienstdoende chef gladheidbestrijding van de gemeente Eindhoven belt de piketcoördinator van de gemeente Heeze-Leende. Deze zet de gladheidbestrijding snel en effectief in gang, met behulp van de aannemer voor alarmfase 1.

Waar strooit de gemeente?

Heeze-Leende kent een aantal wegen die we altijd moeten strooien. Dit zijn doorgaande wegen, hoofdaders, busroutes, schoolroutes en hoofdfietsroutes (fase 1). Deze lijst ligt in principe vast. Dit heeft alles te maken met verkeersveiligheid voor weggebruikers en bereikbaarheid voor hulpdiensten. Daarnaast zijn er nog veel wegen en fietsroutes die, wanneer de gladheid aanhoudt, in een later stadium gestrooid worden (fase 2 en 3). De alarmfase (fase 1) voert een aannemer uit. Voor fase 2 en 3 zetten we medewerkers van onze buitendienst in. De medewerkers van de buitendienst voeren deze fasen zelf uit, alleen onder reguliere werktijd.

Onderaan deze pagina vindt u een overzicht waarin staat aangegeven welke wegen in onze gemeente tot fase 1, 2 of 3 behoren.

Sneeuwruimen 

Bij hevige sneeuwval is het van belang dat we de route vooraf met sneeuwploeg of rolbezem schoonmaken. Bij meer dan tien tot vijftien centimeter sneeuw, hebben de strooiwagens in de alarmfase (fase 1) een sneeuwploeg of rolbezem. We maken dan zoveel mogelijk in één handeling de weg sneeuwvrij en we strooien. Bij grote hoeveelheden sneeuwval is er sprake van een extreme situatie, waar niemand iets aan kan doen. Sneeuw is namelijk heel moeilijk te voorspellen omdat deze buien bijna niet op de radar te zien zijn. De gemeente probeert de verbindingsroutes zoveel mogelijk begaanbaar te houden binnen de mogelijkheden die er zijn. Het ruimen van sneeuw in woonstraten of buurten heeft geen zin. De sneeuwploeg heeft maar een beperkte werkbreedte en zet de sneeuw op wallen langs de kant van de weg. Dit zou problemen opleveren met geparkeerde auto’s, oversteekbaarheid van straten, etc. Daarnaast bemoeilijken obstakels als paaltjes,verkeersdrempels of wisselend wegdek het werk.

Wat kunt u zelf doen?

Het meest voor de hand liggende wat u zelf kunt doen, is rekening houden met de weersomstandigheden. In de winter kan het glad worden en doordat we niet alle wegen kunnen strooien, zult u rekening moeten houden met deze gladheid. Dat geldt voor voetgangers, fietsers,automobilisten, enz. Naast opletten in het verkeer is er nog iets wat u zelf kunt doen. Namelijk het trottoir voor uw woning begaanbaar houden. Tijdens gladheid kunt u strooien met zout en bij sneeuwval is het schoonvegen van het trottoir een zeer welkome aanvulling op de werkzaamheden van de gemeente. Tijdens sneeuwval is de gemeente namelijk met man en macht bezig om de wegen, fietspaden, bushaltes en rondom openbare voorzieningen sneeuwvrij te maken, waardoor de trottoirs helaas niet aan bod kunnen komen.

Als laatste vragen wij u een oogje in het zeil te houden bij buurtgenoten die tijdens de gladheid minder mobiel zijn. U kunt hen een helpende hand bieden bij het begaanbaar houden van het trottoir, sneeuwvrij houden van de toegang tot hun woning, of het behulpzaam zijn bij het doen van bijvoorbeeld de boodschappen. De titel van dit artikel is niet voor niets “gladheid bestrijd je samen!”. Op deze manier kan iedereen genieten van het winterse landschap en worden de daarbij behorende ongemakken zoveel mogelijk voorkomen.