Jeugdhulp

De gemeenten voerden vóór 1 januari 2015 al taken uit op het gebied van het algemeen jeugdbeleid, preventie en opvoed- en opgroeiondersteuning (Centrum Jeugd en Gezin) en de jeugdgezondheidszorg.

In het kader van de decentralisatie jeugdzorg zijn hier per 1 januari 2015 bijgekomen:

 • toegangstaken voor de geïndiceerde jeugdzorg
 • ambulante jeugdzorg, open en semi- residentiële zorg
 • pleegzorg
 • crisishulp
 • justitieel kader: jeugdbescherming (JB) en jeugdreclassering (JR)
 • advies- en meldpunt kindermishandeling
 • kindertelefoon
 • begeleiding, persoonlijke verzorging en het bijbehorende kortdurende verblijf
 • AWBZ zorg voor verstandelijk beperkte (Vb) jeugdigen tot 18 jaar (met uitzondering van verblijfszorg voor vb-jeugd die dit levenslang nodig hebben)
 • geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen (jeugd-ggz)
 • gesloten jeugdzorg (JeugdzorgPlus)

De gemeente gaat deze hulp veelal niet zelf uitvoeren. Dit wordt gedaan door geschoolde professionals, onder eindverantwoordelijkheid van de gemeente. De Gemeente Heeze-Leende werkt o.a. op het gebied van jeugdhulp intensief samen met Valkenswaard en Cranendonck.

Bezoek de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin voor meer informatie over de toegang tot jeugdhulp.