Klachten en meldingen

U kunt klachten en meldingen indienen over allerlei zaken die spelen binnen de gemeente.

Het grootste deel van alle klachten en meldingen die de gemeente ontvangt gaat over de openbare ruimte. De gemeente streeft daarbij naar een schone, veilige en prettige woon- en leefomgeving.

U kunt ook een klacht of melding hebben over openbare gemeentelijke gebouwen en accommodaties, of over bedrijven, waarbij u kunt denken aan milieu- en geluidsoverlast van een horeca-onderneming of evenement. Het kan ook gebeuren dat u een klacht hebt over het handelen van de gemeente. Wilt u over (een van) deze onderwerpen nadere informatie, klik dan op de pagina’s links op de menubalk om hierover meer te lezen.

Ook treft u in deze rubriek nadere informatie aan over gevonden en verloren voorwerpen en u kunt uw tips en ideeën doorgeven over de openbare ruimte.