Klachten over werkwijze gemeente

Hoewel de gemeente streeft naar een zo goed mogelijke dienstverlening, kan het gebeuren dat u zich niet correct behandeld voelt door een medewerker of bestuurder van de gemeente. De gemeente wil graag dat u tevreden bent over de manier waarop onze medewerkers u helpen bij uw vraag en de manier waarop zij dat doen. Is er een situatie ontstaan waarbij u zich niet goed behandeld voelt, neemt u dan contact met ons op. Dat is uw recht en geeft de gemeente de gelegenheid uw klacht - indien mogelijk - op te lossen en de gemeentelijke dienstverlening te verbeteren.

De gemeente heeft hiervoor een klachtenregeling vastgesteld, waarop u dan een beroep kunt doen. Deze klachtenregeling is niet van toepassing in geval het gaat om een besluit waarop u bezwaar of beroep kunt indienen. De klachtenregeling kunt u hieronder bekijken.

Bekijk de klachtenregeling

U kunt een klacht/melding indienen over het handelen van de gemeente via onderstaande opties:

Digitaal formulier

Door te klikken op onderstaande link, komt u uit op een digitaal formulier dat u 24 uur per dag kunt invullen voor uw klacht/melding. Hierna kunt u op verzenden klikken.

Formulier voor klachten/meldingen

Per e-mail

U kunt uw klacht/melding doorgeven per mail via [email protected]

Persoonlijk aan de balie

U kunt uw klacht/melding doorgeven via de balie van het gemeentehuis.

Bekijk de actuele openingstijden van het gemeentehuis

Telefonisch

U kunt uw klacht over het handelen van de gemeente ook telefonisch doorgeven. U kunt bellen naar tel. (040) 22 41 400.