Rampen & crises

Een ramp is een gebeurtenis waarbij een ernstige verstoring van de openbare veiligheid is ontstaan, waarbij het leven en de gezondheid van vele personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate worden bedreigd of zijn geschaad en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten en organisatie van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken. Enkele voorbeelden van rampen in Nederland zijn de vuurwerkramp in Enschede, de nieuwjaarsbrand in Volendam maar natuurlijk ook de brand op de Strabrechtse Heide in 2010. BIj een crisis kan er sprake zijn van eenzelfde omvang van de schade en benodigde hulpverlening. Over het algemeen wordt gesproken van een crisis wanneer de ongewenste situatie minder plotseling (sluimerend) en langduriger optreedt. Een voorbeeld van een crisis is een grieppandemie.

De gemeente heeft een belangrijke taak in de rampenbestrijding. Voor de rampenbestrijding werkt de gemeente Heeze-Leende samen met de politie, de brandweer en de GHOR (geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen). Deze organisaties zijn ook verenigd in de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. De Veiligheidsregio houdt zich bezig met zowel de voorbereiding op een ramp als de daadwerkelijke bestrijding van ramp of crisis.