Interview met het Sociaal Team

Bron: Roy de Leijer, Parel van Brabant

‘De term eigen kracht speelt een grotere rol dan in het verleden’

HEEZE-LEENDE - In de gemeente Heeze-Leende is met ingang van het nieuwe jaar gestart met een Sociaal Team. In dit team zitten professionele ondersteuners die daarvoor ook al in de gemeente actief waren, zoals een Wmo-consulent, maatschappelijk werker, de MEE-consulent en de wijkverpleegkundige. Door hun krachten te bundelen wil de gemeente er onder meer voor zorgen dat er minder hulpverleners bij mensen met een ondersteuningsvraag over de vloer komen en dat er vooral preventief wordt gewerkt.

Aanleiding om te starten met een Sociaal Team zijn onder meer de nieuwe taken die de gemeente Heeze-Leende er vanaf het begin van dit jaar bij heeft gekregen door veranderingen in de AWBZ en de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ook in de overige twee A2-gemeenten Cranendonck en Valkenswaard wordt er vanaf 1 januari gewerkt met dergelijke teams.

Het Sociaal Team in Heeze-Leende bestaat uit: Yvonne Cuijten (namens de Wmo-consulenten gemeente Heeze-Leende), Katinka Eggels (wijkverpleegkundige in Heeze), Hanneke de Bresser (wijkverpleegkundige in Leende en Sterksel), Eveline Boogers (MEE-consulent), Elly Hartman (medewerker GGzE), Gonnie van der Vorst (welzijnsmedewerker Paladijn) en Bert Sweep (maatschappelijk werker, Lumens).

Het Sociaal Team biedt hulp bij vragen om ondersteuning, bijvoorbeeld bij eenzaamheid of zoeken naar een zinvolle daginvulling, psychische problemen of het organiseren van mantelzorg. Het team is er ook voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking die het niet meer lukt om alles zelf te doen.

Keukentafelgesprek

Vragen komen op verschillende manieren binnen bij het Sociaal Team, bijvoorbeeld via het centrale telefoonnummer tel. 040-2241455. Daarnaast is het mogelijk om contact op te nemen met een van organisaties die in het Sociaal Team vertegenwoordigd zijn. Vragen worden doorgeleid naar die persoon van het team die het beste kan inspelen op de gestelde vraag. Er wordt contact opgenomen voor eventueel meer achtergrondinformatie en vervolgens wordt een keukentafelgesprek ingepland.

Tijdens het keukentafelgesprek wordt de vraag verder uitgediept. Tijdens dit gesprek wordt getracht vast te stellen wat er precies aan de hand is en waardoor de hulpvraag is ontstaan.

‘Wij proberen eerst de vraag helder te krijgen. We kijken vervolgens waar het grootste probleem zit en daar wordt op ingezet’, legt Wmo-consulent Yvonne Cuijten uit. Daarbij wordt ook gezocht naar de vraag achter de vraag. ‘Iemand met een lichamelijke beperking kan ons bijvoorbeeld benaderen met een vraag over een nieuwe keuken, maar uiteindelijk meer geholpen zijn met maaltijdservice’, zegt MEE-consulent Eveline Boogers.

Wijkverpleegkundige Hanneke de Bresser: ‘Alle facetten worden meegenomen, bijvoorbeeld wat mensen nog zelf kunnen en wat de omgeving bij kan dragen.’

Ook wordt geïnventariseerd welke bestaande voorzieningen er al zijn. Als er extra ondersteuning nodig is dan wordt een aanvraag voor een maatwerkvoorziening samen voorbereid. Cuijten: ‘De gemeente neemt uiteindelijk de beslissing of deze voorziening moet worden ingezet.’

De Bresser: ‘Het is niet meer zo dat er automatisch een oplossing wordt aangeboden, maar wel dat er wordt meegedacht bij het vinden van een oplossing.’ Boogers vult aan: ‘In het voorliggend veld, in de directe omgeving van mensen moet er voortaan meer worden georganiseerd.’

Het Sociaal Team streeft er naar snel en efficiënt ondersteuning te bieden. Preventief werken staat daarbij hoog in het vaandel. ‘We willen voorkomen dat er pas actie wordt ondernomen als het water bij mensen aan de lippen staat’, zegt welzijnsmedewerker Gonnie van der Vorst.

Cuijten: ‘In het verleden vonden er vanuit diverse vakgebieden gesprekken plaats. Daardoor kwam het weleens voor dat verschillende mensen met een persoon bezig waren, maar dat ze dit niet van elkaar wisten. Nu is het zaak zoveel mogelijk via één contactpersoon te laten lopen.’ Desgewenst kan het Sociaal Team andere deskundigen inschakelen.

Ondanks alle veranderingen blijven veel zaken uit de oude situatie bestaan, zoals voorzieningen op het gebied van rolstoelen, scootmobielen, woningaanpassingen en vervoer. ‘Mensen die zorg echt nodig hebben blijven dat ontvangen’, benadrukt wijkverpleegkundige Katinka Eggels.

Eigen kracht

De veranderingen op het terrein van onder meer de AWBZ en Wmo vergen van zowel de betrokken organisaties als inwoners van de gemeente een omslag in het denken over zorg en ondersteuning. Van der Vorst: ‘De term eigen kracht speelt een grotere rol dan in het verleden. Deze nieuwe tijd vraagt ook om andere oplossingen en dus een nieuwe, creatieve manier van denken.’ ‘De samenwerking leert ons ook breder te kijken en meer van elkaars kwaliteiten gebruik te maken. We hoeven het wiel niet steeds zelf uit te vinden’, vult Cuijten aan.

Het Sociaal Team in de gemeente Heeze-Leende is bereikbaar via 040-2241455 en e-mail: [email protected].