Vertrouwenspersonen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De heer Theo Dekkers en mevrouw Petra Bakker-Verhoeven zijn de Wmo vertrouwenspersonen voor de gemeente Heeze-Leende.

De Wmo vertrouwenspersonen treden op als onafhankelijke personen die benaderbaar zijn voor de burger die een beroep doet/wil doen op de Wmo. In geval van onduidelijkheid of twijfel over de juistheid van de ambtelijke advisering c.q. besluitvorming kan de aanvragende burger deze kwestie met een van de vertrouwenspersonen doornemen.

Aangezien de vertrouwenspersoon een integriteitsverklaring heeft ondertekend in het kader van geheimhouding, komt de privacy van de burger niet in gevaar. Zodoende kan de vertrouwenspersoon de ervaren problematiek met de verantwoordelijke Wmo consulent bespreken. Hierdoor ontstaat een breed beeld van informatie en oriëntatie over uw probleem. Dit is in het belang van een zorgvuldige afweging van de belangen van zowel u als burger als van de gemeenschap. De stap om een vertrouwenspersoon te benaderen is laagdrempelig en het kunnen raadplegen van een onafhankelijke deskundige kan meerwaarde bieden voor u als burger. Uiteraard blijven de Wmo consulenten van het Sociaal Team in het gemeentehuis altijd benaderbaar voor vragen op het hele terrein van de Wmo. Naast mediation en een luisterend oor kan de vertrouwenspersoon ook signalen ter verbetering van het beleid doorgeven aan de Participatieraad en de gemeente.

Contactgegevens

  • Mevrouw Bakker-Verhoeven is bereikbaar via telefoonnummer 06-238 14 105 of via e-mail op [email protected].
  • De heer Dekkers is bereikbaar via telefoonnummer 040-22 40 155 of via e-mail op [email protected].


 

Het Sociaal Team is van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur bereikbaar op telefoonnummer 040-22 41 455.