Stagiaires

Door het jaar heen bieden wij aan verschillende studenten de mogelijkheid stage te lopen binnen het bewegingsonderwijs in Heeze-Leende. Alle studenten worden begeleid door onze sportconsulenten die beide zijn afgestudeerd als vakleerkracht Lichamelijke Opvoeding. Via deze weg kunnen wij er zorg voor dragen dat de begeleiding van hoge kwaliteit is en dat er voor meerdere partijen een win - win situatie is. Zo krijgen de scholen extra handjes tijdens de gymles en hebben de studenten de kans zich te ontwikkelen tot toekomstige professionals.

Binnen het schooljaar 2014-2015 hebben de volgende opleidingen studenten geplaatst binnen de gemeente Heeze-Leende:

  • Fontys Sporthogeschool
  • SUMA Sport en Bewegen
  • CIOS Dansopleiding
  • PABO (behalen gymbevoegdheid voor docenten)

Ook komend jaar zullen we weer open staan voor verschillende samenwerkingen met bovengenoemde opleidingen.